Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 56 45 15
F 014 58 97 22
e-mail

Burgemeestersuitdaging: 30 dagen, 30% minder restafval.

Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. En de Kempenaren zijn de afvalkampioenen in Vlaanderen. Elke Kempenaar zorgt voor 72 kilogram huisvuil per jaar. 72% van het Kempense afval wordt gesorteerd. Maar kunnen we nog beter?

29 Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan om 30 dagen lang 30% minder restafval te hebben. Maar ze doen dit niet alleen. Elke burgemeester is op zoek naar een team van 30 gezinnen, om mee te uitdaging aan te gaan.

Concreet is het dus de bedoeling om tijdens de campagneperiode, van 20 april tot 20 mei, overbodig restafval te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Hierdoor verklein je niet alleen de afvalberg, maar besparen we samen maar liefst 2 ton CO2.

Aan de hand van tweewekelijkse metingen, bekijken we of de groepsuitdaging is geslaagd. Voor DIFTAR-gemeenten gebeurt deze meting automatisch, voor deelnemers uit niet-DIFTAR gemeenten vragen we om restafval zelf te wegen en online in te geven.

Ga je mee de uitdaging aan? Schrijf je dan in via onderstaande link voor 19 april 2017.  

30-30-30 kadert binnen Kempen2020, het Kempens streekproject om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Meer informatie over het project kan je terugvinden op www.kempen2020.be. Of bekijk het filmpje.

Voor vragen kan je terecht op afvalbeheer@iok.be of T 014-56 27 75.

E-loket