Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Kempen2030 en Streekplatform Kempen

Logo Streekplatform Kempen

In 2016 werd het Streekplatform Kempen gelanceerd, een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt. Eén van de pijlers waar het Streekplatform op inzet, is de pijler ‘groene en duurzame Kempen’. Relevante Kempen2030-acties met speerpuntgehalte zijn geïntegreerd in de actieclusters van deze pijler. Vanuit deze insteek werd ook het hoofdpartnerschap uitgebreid met aan deze acties gekoppelde hoofdactoren nl. Boerenbond, Kamp C, Rurant en VOKA Kempen.

Halfjaarlijks wordt een strategisch overleg georganiseerd met de Kempen2030-hoofdpartners om de voortgang van de acties en terugkoppeling naar de Task Force van het Streekplatform te bespreken.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht op www.streekplatformkempen.be of contact opnemen met het duurzaamheidsteam (duurzaamheidsteam@iok.be, T 014 56 45 15).