Naar inhoud

Contact

mijn afval

T 014 56 27 75
e-mail

Robinsonlijst tegen geadresseerd drukwerk

Wil je ook het geadresseerde reclamedrukwerk vermijden, laat jezelf dan registreren in het Robinsonbestand. Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond zullen je naam dan niet meer selecteren voor hun reclameboodschappen.

Je inschrijven op de Robinsonlijst kan via 2 kanalen.

  1. Per brief naar BDMV, Robinson Lijst, Buro & Design Center
    Heizel Esplanade B46
    1020 Brussel.

    Volgende gegevens moeten op de brief vermeld worden: naam, voornaam en adres.

    Je kan de brief ook faxen op het nummer 02 479 06 79.

  2. Via de website www.robinsonlist.be kan je je rechtstreeks inschrijven. Op deze site vind je ook alle informatie over de werking van de Robinsonlijst.