Naar inhoud

dienstverlening aan gemeenten

IOK heeft als doel de 29 aangesloten besturen, met name 29 gemeentebesturen, 29 OCMW’s, 9 politiezones en 2 hulpverleningszones, te ondersteunen. Tot het uitgebreide takenpakket van IOK behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening, ondersteuning bij woonbeleid en informatieveiligheid.

IOK Afvalbeheer voert in opdracht van de 29 Kempense gemeenten een geïntegreerd en duurzaam afvalbeleid.