Naar inhoud

meer uit minder afval

Meer uit minder afval. Deze slogan vat het beleid van IOK Afvalbeheer en de Kempense gemeenten treffend samen. Samen willen we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat.

Het afval dat er is, moet zo nuttig mogelijk worden ingezet. De Kempenaren zijn kampioen in sorteren. 73% van het huishoudelijk afval wordt selectief inzameld en gerecycleerd.

Ook uit het restafval willen we zo veel mogelijk halen. In de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie wordt het Kempense restafval verwerkt tot secundaire grondstoffen en SRF, een secundaire brandstof.