Naar inhoud

Een groene Kempen

Milieu en energie zijn thema's die dagelijks de actualiteit halen. Steeds vaker komt tot uiting dat onze huidige levensstijl ernstige schade toebrengt aan onze planeet. Het is dan ook een grote uitdaging om de druk op onze planeet te verminderen en tot een meer duurzame samenleving te komen. De Kempense gemeenten willen deze uitdaging aangaan en worden hierbij ondersteund door IOK.

Op deze pagina's vind je meer info over milieu en natuur, energie en klimaat en alle acties die we hierrond ondernemen. Verder kan je ook onze duurzaamheidskrant digitaal raadplegen.