Naar inhoud

45ste intercommunaal examen in het teken van 'spelen'

Kempen op het spel
Van 4 tot 8 juni vindt al voor het 45ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 65 lagere scholen uit 25 Kempense gemeenten nemen dit jaar deel aan de toets. Daarmee zullen in totaal 9.700 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest worden over één onderdeel van een leergebied. De deelnemende scholen ontvangen dit jaar een extraatje: het bordspel ‘De Kempen op het spel’ dat IOK ontwikkelde naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum.

Begrijpend lezen

Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema’s aan bod als natuur, hoofdrekenen, luisteren en bronnen raadplegen. Dit jaar wordt het begrijpend lezen getest, onderdeel van het leergebied Nederlands. Daarbij gaat het niet enkel om het reproduceren van de inhoud van een tekst. De klemtoon in de toets ligt eerder op het toepassen van leesstrategieën. De teksten waarrond de toetsen zijn opgebouwd gaan over een zeer kindvriendelijk thema: spelen.

IOK wil de scholen ondersteunen

De toets wordt per leerjaar opgesteld door inspecteurs van het basisonderwijs. De resultaten van de deelnemende scholen worden door IOK centraal verwerkt. Scholen kunnen zo de resultaten van hun eigen leerlingen vergelijken met een regionaal gemiddelde. Ze kunnen nagaan of hun aanpak goed was en of de kinderen de leerinhouden voldoende hebben verworven. Dit moet de leerkrachten stimuleren om de lat hoog te blijven leggen.
Op deze manier wil IOK de scholen ondersteunen in het didactisch handelen en blijvend stimuleren tot kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Met dat doel zal de inspectiegroep ook een didactische reader ter beschikking stellen aan de scholen met tips en suggesties voor de leerkrachten. Deze tips kunnen gebruikt worden om begrijpend lezen binnen het leergebied Nederlands een duidelijke plaats te geven.

De Kempen op het spel

IOK bestaat dit jaar 50 jaar. Om dit te vieren schenkt IOK het bordspel ‘De Kempen op het spel’ aan alle scholen die deelnemen aan het intercommunaal examen. Dit spel werd door IOK ontwikkeld met als doel de leerlingen van het 3de tot en met 6de leerjaar in hun klas op een leuke manier te laten kennismaken met de Kempen. Dankzij een groot en informatief spelbord en bijhorende kaartjes met vragen over onder meer aardrijkskunde, sport en spel, geschiedenis, cultuur en natuur kunnen de spelers heel wat opsteken over hun streek.

Datum van het bericht: woensdag 06 juni 2012
Delen op twitter alle nieuws