Naar inhoud

IOK bouwt logistiek expertisecentrum voor de Kempen

LiTC

Met de oprichting van een Logistiek Innovatie- en Trainingscentrum (LiTC) in Laakdal wil IOK de Kempen als logistiek centrum ondersteunen. De werken zijn eind vorig jaar gestart. Op vlak van duurzaamheid zal het gebouw zeer vooruitstrevend zijn.

Door haar centrale ligging en de dichtheid van transportwegen ( water-, spoor- en wegverkeer), de nabijheid van wereldhavens en de bereikbaarheid van belangrijke afzetmarkten is de Kempen een logistiek en distributiecentrum bij uitstek. Vanuit Vlaanderen is de logistieke sector aangeduid als een sleutelsector voor de toekomstige economische groei.

Maar de druk op logistieke activiteiten neemt toe: bedrijven vragen snelle leveringen op maat, willen hun voorraden verlagen en hun transport- en operationele kosten optimaliseren.

IOK wil als streekontwikkelingsorganisatie hier op anticiperen. In 2010 diende IOK een dossier in en voor de oprichting, bouw en inrichting van een Logistiek Innovatie- en Trainingscentrum (LiTC) op de terreinen van Nike ELC. Na goedkeuring door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse Regering startte eind vorig jaar de bouw van het centrum. De totale investering bedraagt 4.000.000 euro waarvan 40% betoelaagd door EFRO en 45% co-financiering Vlaanderen (HERMES-fonds) De werken worden begin 2014 afgerond. Het gebouw zal geëxploiteerd worden door de vzw LiTC. De 3 partners van deze vzw zijn Nike, Thomas More en KULeuven.

 

Duurzaamheid staat voorop

Er is bijzondere aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. Vanaf de ontwerpfase werd een

BREEAM-label 'outstanding' beoogd. BREEAM is een duurzaamheidsstandaard die in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld werd en nu ook in België als referentie wordt gezien. Het LiTC gebouw kan 1 van de eerste gebouwen in België zijn met dit label.

 

Samenwerking

Het project is vernieuwend omdat het de primeur vormt wat betreft de toepassing van het open innovatiemodel in de logistiek.

Bedrijven en onderwijswereld maken gezamenlijk werk van fundamentele innovatie van logistieke concepten terwijl de overheid dit proces faciliteert.

 

Innovatie in de logistiek:

Onderzoeks- en ontwikkelingproject bevorderen die de bijdragen aan meer duurzame logistieke oplossingen. Dit kan gaan van alternatieve energiebronnen voor transport tot nieuwe planning algoritmes die transport nood minimaliseren en effectiviteit maximaliseren. 

 

Trainingscentrum voor de logistiek:

De huidige Vlaamse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een schaarste aan logistiek talent. De synergie tussen  het bedrijfsleven en de academische wereld moeten logistieke carrière mogelijkheden verduidelijken en de opleidingen beter afstemmen op de noden van de industrie.

 

Datum van het bericht: maandag 19 augustus 2013
Delen op twitter alle nieuws