Naar inhoud

Nieuwe bedrijven en veiligere ontsluiting voor Hoge Mauw

logo's Europa

Met de nieuwe uitbreiding van Hoge Mauw zullen talrijke nieuwe bedrijven zich vestigen in Arendonk en wordt er dankzij Europese steun ook werk gemaakt van de mobiliteitsproblematieken op en rond de bedrijventerreinen Hoge Mauw in Arendonk.

Met de start van de infrastructuurwerken op de nieuwe bedrijvenzone Hoge Mauw wordt een hoofddoelstelling van het Interreg-project MOBIKA (Mobika Interregionaal Kempen-Arendonk) uitgevoerd om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de bedrijventerreinen in Arendonk en Bladel te verbeteren. De bestaande toegang tot de bedrijvenzone Hoge Mauw is niet optimaal ingericht en verkeersonveilig. Dankzij Europese steun wordt de nieuw aan te leggen weg de nieuwe optimale en verkeersveilige hoofdontsluiting naar de bedrijvenzone. Begin 2014 zijn deze werken afgerond. 

Met steun vanuit Europa maken de gemeente Arendonk, IOK en het Kempisch Logistiek Centrum (KLC) met het goedgekeurde Interreg-project MOBIKA werk van de mobiliteitsproblematieken op en rond de bedrijventerreinen Hoge Mauw in Arendonk en Kempisch Bedrijven Park (KBP) in Hapert (Bladel).

Nieuwe hoofdtoegang Hoge Mauw

De nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Mauw in Arendonk zorgt ook voor een nieuwe hoofdtoegang tot de volledige bedrijvenzone. De huidige toegangsweg onderaan de brug aan afrit 26 van de E34 is onveilig (snelheid verkeer, kruisend fietsverkeer) en onpraktisch (zeer scherpe bocht). De nieuwe ruime en verkeersveilige toegangsweg biedt hierop een duurzaam antwoord.

Nieuwe bedrijven

De uitbreiding van Hoge Mauw is goed voor een netto beschikbare oppervlakte van 9 ha. Goed voor naar schatting 35 percelen. Voor 7 ha zijn er al vergevorderde gesprekken met kopers.  

Op basis van een recente rondvraag bij bedrijven op de huidige terreinen van IOK bedraagt de gemiddelde tewerkstelling per hectare uitgegeven bedrijfsruimte gemiddeld ca. 27 personen. Gezien de huidige onstabiele economische situatie wordt verwacht dat dit cijfer moeilijk haalbaar zal zijn, maar toch verwachten we dat deze bedrijvenzone goed zal zijn voor  ca. 225 toekomstige arbeidsplaatsen.

Het lokaal bedrijventerrein Hoge Mauw is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met één van volgende hoofdactiviteiten: productie, opslag en verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Bedrijventerreinmanagement als kwaliteitsstandaard                                                                             

Net zoals op andere bedrijvenzones wordt door IOK op de bedrijvenzone Hoge Mauw bedrijventerreinmanagement uitgevoerd, in nauw overleg met Voka Kempen Oost en het Kempisch Bedrijven Park (KBP). Dit om de kwaliteit van het bedrijventerrein in samenwerking met de bedrijven, de gemeenten, enz. te bewaren en te verhogen waar nodig.

Eerste resultaten zijn alvast de aanduiding van een bedrijventerreinmanager als een duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven, gemeenten, andere instanties, enz. Daarnaast ontvangen bedrijven een gerichtere en herhaalde communicatie omtrent hun bedrijventerrein en werd een werkgroep mobiliteit opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit de bedrijventerreinmanager en afgevaardigden vanuit de bedrijven en de gemeente, heeft als doel om een diverse aandachtspunten rond mobiliteit op te lossen of te verbeteren, waaronder bewegwijzering, GPS, verkeerscirculatie, snelheidsbeperking, enz.

Beveilig vrachtwagenparking

Het Kempisch Logistiek Centrum (KLC) opende sinds 31 mei 2013 op het KBP een beveiligde vrachtwagenparking om de toenemende criminaliteit op het gebied van vrachtwagen- en ladingdiefstal verder tegengaan.

De bewaakte vrachtwagenparking moet voldoen aan niveau 4 van het EU Truck Parking Label en beschikt in eerste instantie over 40 plaatsen. Afhankelijk van de marktontwikkeling is een uitbreiding naar maximaal 140 plaatsen voorzien voor de komende jaren. Naast de bewaakte parking is daarom tijdelijk voorzien in een gratis vrachtwagenparking voor 100 plaatsen in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Datum van het bericht: dinsdag 17 september 2013
Delen op twitter alle nieuws