Naar inhoud

Veel belangstelling voor het Looi

enkele leden college van Rijkevorsel en collega's IOK  tijdens de persvoorstelling van het Looi

In opdracht van de gemeente Rijkevorsel ontwikkelde IOK de uitbreiding van het bedrijventerrein het Looi. De nieuwe bedrijvenzone heeft een oppervlakte van 6 ha. Intussen werden de infrastructuurwerken afgerond en werden de eerste toewijzingen gedaan.

 

Het nieuwe bedrijventerrein past volledig in de visie van IOK en de gemeente Rijkevorsel inzake duurzame en kwaliteitsvolle wijze van inrichting.

http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2014061615452235_uitbreiding-bedrijventerrein-zorgt-voor-130-jobs

6 ha aan bijkomende bedrijfsruimte

Op 4 juni 2014 werd het bedrijventerrein Looi voorlopig opgeleverd. Dit vormt het sluitstuk van de ontwikkeling van een gebied van 6 ha op de hoek van de Oostmalsesteenweg en Looi. Het project omvatte een vernieuwing van het kruispunt Looi / Oostmalsesteenweg en het eerste deel van Looi evenals de bouw van een nieuwe insteekweg, voorzien van een gescheiden riolering, regenwaterbuffering en de nodige nutsvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken dienden 6 woningen aangekocht en gesloopt te worden.

Focus op regionale bedrijven

De bedrijvenzone Looi biedt in hoofdzaak ruimte aan regionale bedrijven, in beperkte mate aan lokale bedrijven. Zowel productie en verwerking van goederen als onderzoek, ontwikkeling en op- en overslag zijn toegelaten. Kleinhandel, autonome kantoren en agrarische productie zijn niet toegestaan.

De eerste transacties zijn intussen al gebeurd. Groep Van Roey / Staalbeton kocht in totaal 3,1 ha, enerzijds voor de uitbreiding van de afdeling Staalbeton en anderzijds de bouw van een nieuwe administratieve zetel ter vervanging van het huidige kantoorgebouw in het centrum van Rijkevorsel.

Een tweede perceel is verkocht aan Chapewerken Ivo Van Dooren uit Rijkevorsel.

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel heeft zelf een perceel van 0,52 ha in aankoop. Met 3 andere bedrijven worden besprekingen gevoerd.

Daarnaast rest er nog ruimte voor 2 tot 3 ondernemingen met een minimale perceelsoppervlakte van 2.500 m².

130 jobs

Op basis van een analyse van het uitgiftebeleid van IOK bedraagt de gemiddelde tewerkstelling per uitgegeven bedrijfsruimte gemiddeld ca. 27 personen. Gezien de huidige onstabiele economische situatie wordt verwacht dat dit cijfer moeilijk haalbaar zal zijn. Gehoopt wordt op een globale personeelsbezetting van 130 personen.

 

 

Datum van het bericht: maandag 16 juni 2014
Delen op twitter alle nieuws