Naar inhoud

Slotevent MOBIKA rondt Europees project feestelijk af

logo's Europa

Met het slotevent MOBIKA, wat staat voor Mobiliteit Interregionaal Kempen Arendonk, werd het lopende Europese project feestelijk afgerond. Dankzij steun vanuit Europa werd er werk gemaakt van de mobiliteitsproblematieken op en rond de bedrijventerreinen Hoge Mauw in Arendonk en het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert (Bladel).

Meer dan 75 bedrijven uit België en Nederland waren aanwezig op het slotevent MOBIKA , georganiseerd door de projectpartners, de gemeente Arendonk, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) en het Kempens Logistiek Centrum (KLC), in samenwerking met Voka Kempen Oost, het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en de  Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB).

Tijdens het slotevent werden de belangrijkste verwezenlijkingen opgesomd en konden de aanwezige bedrijven een kijkje nemen bij een Arendonks of Bladels bedrijf. De Vlaamse poppenspeler Armand Schreurs vatte de getuigenissen van de Arendonkse en Bladelse burgemeesters en voorzitters van de bedrijvenverenigingen op ludieke wijze samen.

Geen van onderstaande realisaties zou tot stand gekomen zijn zonder de steun vanuit Europa. We geven ze hieronder kernachtig weer.

 

Nieuwe hoofdtoegang Hoge Mauw

De nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Mauw in Arendonk zorgde voor een nieuwe hoofdtoegang tot de volledige bedrijvenzone. De voormalige toegangsweg onderaan de brug aan afrit 26 van de E34 is onveilig (snelheid verkeer, kruisend fietsverkeer) en onpraktisch (zeer scherpe bocht). De nieuwe ruime en verkeersveilige toegangsweg biedt hierop een duurzaam antwoord.

Bedrijventerreinmanagement als kwaliteitsstandaard                                                                             

Net zoals op andere bedrijvenzones wordt door IOK op de bedrijvenzone Hoge Mauw bedrijventerreinmanagement uitgevoerd, in nauw overleg met Voka Kempen Oost en het Kempisch Bedrijven Park (KBP). Dit om de kwaliteit van het bedrijventerrein in samenwerking met de bedrijven, de gemeenten, enz. te bewaren en te verhogen waar nodig.

Concrete realisaties zijn alvast de aanduiding van een bedrijventerreinmanager als een duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven, gemeenten, andere instanties, enz. Daarnaast ontvangen bedrijven een gerichtere en herhaalde communicatie omtrent hun bedrijventerrein (met o.a. collectieve afvalinzameling, toelichting glasvezel, enz.) en werd een werkgroep mobiliteit opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit de bedrijventerreinmanager en afgevaardigden vanuit de bedrijven en de gemeente, verbeterde diverse mobiliteitsknelpunten (o.a. de bewegwijzering, GPS, verkeerscirculatie, snelheidsbeperking, enz.).

 

Beveilig vrachtwagenparking

Het KLC opende sinds 31 mei 2013 op het KBP een beveiligde vrachtwagenparking om de toenemende criminaliteit op het gebied van vrachtwagen- en ladingdiefstal verder tegengaan.

 

De bewaakte vrachtwagenparking moet voldoen aan niveau 4 van het EU Truck Parking Label en beschikt in eerste instantie over 40 plaatsen. Afhankelijk van de marktontwikkeling is een uitbreiding naar maximaal 140 plaatsen voorzien voor de komende jaren. Naast de bewaakte parking is daarom tijdelijk voorzien in een gratis vrachtwagenparking voor 100 plaatsen in samenwerking met Rijkswaterstaat. Vandaag de dag zijn deze 40 beveiligde plaatsen in het weekend volledig ingenomen.

 

Draaiboek

De totstandkoming en uitvoering van dit MOBIKA-project werd in de vorm van een draaiboek gegoten. Geïnteresseerden kunnen dit draaiboek downloaden van de website van de gemeente Arendonk:

https://www.arendonk.be/leven/verkeer/interregproject-mobika/

Datum van het bericht: vrijdag 28 november 2014
Delen op twitter alle nieuws