Naar inhoud

Minister Schauvliege ontvangt resultaten Campinaproject

Campinaproject wil aantrekkelijke, innovatieve vestigingsregio creëren

Kempense kennisrijkeregio krijgt Vlaamse erkenning van Minister Schauvliege

Op maandag 6 juli bezocht Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, de Campinaregio. Ze fietste langs enkele projecten en trad over de resultaten van de werkgroep in overleg met de lokale besturen en de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en bedrijven.

?Campinaregio: op weg naar een innovatieregio? werd, in de context van de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, door Minister Schauvliege geselecteerd als 1 van de 10 gebiedsgerichte pilootprojecten in Vlaanderen. Dit is een belangrijke erkenning van het potentieel van deze Kempense subregio.

In het najaar zal de Vlaamse Regering zich buigen over de resultaten van de 10 proefprojecten en de diverse aanbevelingen.

 

Campinaproject wil aantrekkelijke, innovatieve vestigingsregio creëren

Recente collectieve ontslagen in de Turnhoutse regio blijven illustreren dat het van het allergrootste belang is dat (sub)regio?s zoals de Kempen initiatieven nemen, die de economische groei en de tewerkstellingscreatie blijven stimuleren. Hierbij moet het toekomstpotentieel van kennisinstellingen gevaloriseerd worden en bijdragen aan groei en tewerkstelling.

Dit was ook de filosofie van het Campinaproject waarvan de basis al werd gelegd in 2005. Samen met de gemeentebesturen van Dessel, Geel en Mol en Retie wilde de IOK een businesslink realiseren tussen belangrijke Kempense kennispolen, zoals Thomas More Kempen en VITO, SCK. Bedoeling was enkele geconcentreerde economische polen te ontwikkelen en op een geconcentreerde wijze voldoende nieuwe, gediversifieerde ruimtes te voorzien voor hoogwaardige en andere bedrijvigheid. Een goede ontsluiting was eveneens van primordiaal belang. Voor de inhoudelijke invulling van het Campinaproject rekende IOK op de kennisinstellingen zelf. Ieder zijn kernactiviteit.

Ondertussen werden door het provinciebestuur van Antwerpen in uitvoering van deze visie tal van planinitiatieven genomen.

Sinds 2005 echter zijn er vele, nieuwe opportuniteiten (o.a. cAt-project in Dessel, MYRRHA-project in Mol, geothermische mogelijkheden, fiet-o-strade, enz.) bijgekomen, waardoor de nood ontstond aan een aanpassing en actualisering van het Campinaproject. Hiertoe bood de selectie als Vlaams pilootproject door Minister Schauvliege een unieke opportuniteit. Gedurende 6 maanden toetste de werkgroep het project aan de actuele situatie. 

Het proces startte bij de selectie van 16 projecten

 • Masterplan Balmatt – Electrabel: Nieuw hoofdkwartier VITO – Eerste geothermiecentrale?
 • Innovatiepark Thomas More: stapsgewijze ontwikkeling
 • Campusontwikkeling Thomas More (stand-alone of geïntegreerd in de stad?)
 • Conglomerate of the future (van innovatie tot productie)
 • Station Geel – Thomas More (fietsverbinding)
 • Station Mol – VITO/SCK/BP-NIRAS (fietsverbinding)
 • Fiets-o-strade Balen-Mol-Geel-Herentals (drager voor andere fietsverbindingen)
 • Quartier Latin – Geel (studentenhuisvesting als deel van de stad)
 • Toekomst ?Atoomdorp? (welke actuele functie kan eraan gegeven worden?)
 • Wegontsluiting N18-N118: (locatieonderzoek)
 • Campinalink N19-N118 (als fysieke link tussen de kennisinstellingen)
 • cAt-project: berging categorie A-afval (geïntegreerd programma)
 • Europese school (actiever in te zetten als troef bij acquisitie)
 • Antwerpseweg, kleinhandelslint (complementariteit met de handel in de stad)
 • Uitbreiding IRMM (Instituut voor referentiematerialen en metingen)
 • Herontwikkeling Kievermont (voormalig militair domein)3 quick-wins werden geselecteerd.

Deze selectie doet geen uitspraak over het belang van deze projecten in relatie tot de niet-geselecteerde projecten. Quick-wins moeten het vermogen hebben op een zeer korte termijn tot resultaten te leiden. Bovendien verkoos de werkgroep enkel projecten, waarbij ook een effectieve inbreng van de Vlaamse overheid noodzakelijk was.

 • Opstart toekomstperspectief Atoomdorp:
  • Infrastructuur verouderd en niet aangepast
  • Toenemende veiligheidsperimeters nucleaire activiteiten
  • Quid toekomstvisie voorzien van (tijdelijke) huisvesting (campusmodel versus huisvesting in de kern)?
  • Opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed
 • Geothermie: Een beleidsmatig kader scheppen om diepe geothermie mogelijk te maken in de Kempen: de Kempen heeft immers een uitzonderlijk potentieel aan energiewinning uit ondergrondse waterdragende lagen. Dit is nu actueler dan ooit, nu VITO beslist heeft in augustus te starten met de eerste proefboring;
 • Goedkeuring Programma- en projectmanagement om het Campinaproject de volgende jaren verder te kunnen uitwerken met Vlaanderen, de provincie en de kennisinstellingen. Het is een complex project met vele partners en vele te behandelen beleidsvraagstukken (ruimtelijk, mobiliteit, innovatie, energie….)
Datum van het bericht: maandag 06 juli 2015
Delen op twitter alle nieuws