Naar inhoud

Proefboring startschot voor uitrol diepe geothermie in de Kempen

boring diepe geothermie Vito

Op 14 september startte VITO met de eerste boring tot op 4 km diepte. Geert De Meyer,geothermal development manager bij VITO: ‘Deze proefboring is de essentiële stap in het energietransitieproject dat VITO wenst te starten’, aldus Geert De Meyer. ‘Samen met IOK en VOKA Kempen heeft VITO het voorbije jaar deze stap voorbereid. Diepe geothermie kan, naast een constante CO2-vrije energiebron, van enorm belang zijn voor de economische mogelijkheden van de regio.

‘De eerste proefboring neemt 90 dagen in beslag. Begin december kennen we de eerste resultaten. Na een grondige evaluatie zal VITO beslissen of de tweede boring wordt opgestart. Van zodra deze tweede boring succesvol is spreken we van een ‘doublet’ en kunnen we in het najaar van 2016 de eerste geothermiecentrale in Vlaanderen in dienst nemen.’

 

Geert De Meyer van VITO: Met de boring willen we 20.000 gezinnen in de regio voorzien van 100% duurzame elektriciteit en nog velen meer van warmte.

'Het tewerkstellingspotentieel voor de Kempen werd door een gespecialiseerd bureau geschat op gemiddeld 1.500 voltijdse bijkomende jobs per jaar in de periode 2015 en 2050. Een opsteker voor een regio, die het op dat vlak zwaar te verduren heeft.’

 

Diepe geothermie: wat is dat?

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder bij VITO, geeft een woordje uitleg. ‘Het principe is heel eenvoudig: hoe dieper je in de ondergrond graaft, hoe warmer het wordt. De Kempen heeft een zachte bodem, waardoor je er makkelijk in kan boren. Bovendien zit er veel water in onze bodem. Dit maakt de Kempense ondergrond zeer geschikt voor diepe geothermie.’

‘Als we tot 4 kilometer diep boren, kunnen we water ophalen van 124°C’, aldus Dirk Fransaer. ‘Met het opgepompte water kunnen we een uitgebreide regio voorzien van warmte en elektriciteit. De warmte wordt rondgepompt in warmtenetten. In de toekomst kunnen woningen worden aangesloten op dit net, in plaats van op het gasnet.’

 

Dirk Fransaer van VITO: De technologie wordt reeds succesvol toegepast in andere landen.

Het afgekoelde water wordt tot slot weer naar beneden gepompt. Dirk Fransaer: ‘De ondergrond zal hierdoor lichtjes afkoelen. Een centrale kan daarom maar 20 jaar werken. Dan moet de ondergrond 20 jaar rust gegund worden om weer op te warmen. Maar dit proces kan duizenden jaren doorgaan omdat de kern van de aarde, van waaruit de warmte komt, nog voor duizenden jaren voldoende warmte kan leveren.’

De technologie gaat gepaard met een aanzienlijk kostenplaatje. ‘1 centrale kost ca. 46 miljoen euro en produceert 4,5 tot 5 megawatt elektriciteit netto per jaar. Over een periode van 20 jaar moet een centrale gemiddeld ca. 10% winst kunnen maken, mogelijk zelfs meer. Wat de kostprijs betreft voor de eindgebruiker: de energiefactuur moet tot 20% goedkoper kunnen worden. Dankzij de duurzame energie zal de CO2-uitstoot ook drastisch verminderen.’

Meer info? Kijk op www.diepegeothermie.be

 

 

Datum van het bericht: maandag 14 september 2015
Delen op twitter alle nieuws