Naar inhoud

Verkoop Kemelbeek verloopt vlot

kemelbeek kasterlee

Op vraag van lokale ondernemers realiseerde het gemeentebestuur van Kasterlee in samenwerking met IOK op de Gierlebaan in Tielen een nieuwe ambachtelijke zone Kemelbeek met een totale oppervlakte van bijna 8 ha. De infrastructuurwerken werden afgerond op 30 september. 40% van de percelen werd al toegewezen.

Er werden tot dusver 9 aanvragen definitief goedgekeurd en 5 ontvankelijk verklaard. De ingenomen oppervlakte komt op 2,74 ha en de gezamenlijke tewerkstelling voorlopig op 110 personen.  Van de 14 bedrijven komen er 6 uit de bouwsector. Op 1 uitzondering na zijn alle reeds definitief goedgekeurde bedrijven uit Kasterlee.

De totale netto beschikbare oppervlakte is 7 ha. De verkoopprijs van de gronden is 70 euro/m². De beschikbare perceelgrootte is maximum 0,5 ha. Onder deze maximale perceeloppervlakte zijn diverse perceelsgrootten mogelijk afhankelijk van de behoeften van de kandidaat-kopers.  

Een aantal voorschriften zijn vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo mogen er geen milieubelastende activiteiten plaatsvinden, een woning van max. 200 m² kan in het bedrijfsgebouw toegelaten worden.

Uiteraard wordt bij de verkoop van de percelen voorrang gegeven aan lokale bedrijven.

De stedenbouwkundige en administratieve voorwaarden zijn beschikbaar via www.iok.be (onder bedrijventerreinen). Ondernemers die meer informatie willen of zich kandidaat willen stellen voor een perceel kunnen contact opnemen met Gui Proost 0476 63 27 06 of gui.proost@iok.be

omgeving

Tussen het bedrijventerrein en de omliggende woningen wordt een brede, groene buffer aangelegd. De toegang tot het bedrijventerrein is voorzien via de Gierlebaan, waar een voorsorteerstrook is aangelegd. Fietsers kunnen via twee bijkomende doorgangen (langs de Hofdreef en de Prijstraat) op het terrein. Centraal is er een bekken voor de opvang en infiltratie van het regenwater aangelegd.

Op het terrein werd zo zuinig mogelijk omgesprongen met de beschikbare ruimte. Om ruimte te sparen werden op 2 plaatsen publieke parkings aangelegd.

Bedrijventerreinmanagement als kwaliteitsstandaard      

Net zoals op andere bedrijvenzones voert IOK op de bedrijvenzone Gierlebaan een bedrijventerreinmanagement. Dit om de kwaliteit van het bedrijventerrein in samenwerking met de bedrijven en de gemeente te bewaren en te verhogen waar nodig.

Datum van het bericht: donderdag 01 oktober 2015
Delen op twitter alle nieuws