Naar inhoud

Hoge Mauw, eerste bijvriendelijk bedrijventerrein

bijvriendelijke bermen op de bedrijventerrrein Hoge Mauw

Aanleg van biodiverse bermen voor een duurzame kwalitatieve bedrijvenzone

Arendonk is een 'bijvriendelijke' gemeente, en met de aanleg van bijvriendelijke biodiverse bermen op de bedrijvenzone Hoge Mauw in Arendonk maken bedrijven samen met het gemeentebestuur werk van een aantrekkelijker en duurzamer bedrijventerrein.

Dankzij steun vanuit de provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen sloegen ondernemers en overheid de handen in elkaar om de kwaliteit van het bedrijventerrein te optimaliseren. Belangrijk voor gemeentebesturen is het bijvriendelijk karakter van bermen en de kostenvoordelen. Biodiverse bermen aanleggen betekent een meerkost, maar deze wordt gecompenseerd door de lagere onderhoudskost.

Tot voor kort vormden de bermen op het bedrijventerrein Hoge Mauw in Arendonk het typische voorbeeld van bermen op een verouderde bedrijvenzone. Veelal worden deze bermen veelvuldig bereden door het toegenomen vrachtverkeer met de nodige negatieve gevolgen: vernieling, verminderde uitstraling/imago van het terrein, toegenomen zwerfvuil, verkeersonveilige situaties, enz.

Bedrijventerreinmanagement als initiator

Met het Europees project MOBIKA (Mobiliteit Interregionaal Kempen Arendonk) startte een ambitieus Voka – KvK Kempen Oost 4 jaar geleden in samenwerking met IOK en de gemeente Arendonk met bedrijventerreinmanagement om de kwaliteit op het grensoverschrijdend bedrijventerrein op diverse vlakken te verbeteren, waaronder de aanpak van bewegwijzering, communicatie, beveiliging, strijkdienst, kinder- en vakantieopvang en uitstraling van terrein. Diverse initiatieven werden succesvol opgestart en lopen tot op heden nog steeds. Een grote doorn in het oog bleef echter de toestand van de bermen. Een toestand die zowel de bedrijven als de gemeente Arendonk gezamenlijk en op een geïntegreerde manier wilden aanpakken.

Bijvriendelijke biodiversiteit als katalysator

Met steun van de POM Antwerpen werd tot twee maal toe beroep gedaan op een oproep rond het stimuleren van duurzame acties met betrekking tot deze bermen. In een eerste fase werd een ruimtelijk ontwerp door IOK opgemaakt uitgaande van een verhoging van de biodiversiteit en rekening houdend met de huidige negatieve effecten (vernielde bermen, veel zwerfvuil, lage uitstraling, enz.). Centraal stond hierbij een hogere vegetatie (om berijding door vrachtwagens tegen te gaan), een grotere variatie aan bijvriendelijk plantenmateriaal (haagplanten, heesters, bosgoed, gras- en bloemmengsel) ter bevordering van de biodiversiteit en een extensiever onderhoud, met een lagere onderhoudskost tot gevolg.

Het opwaarderen van de bermen met oog voor biodiversiteit en onderhoudsvriendelijkheid, verhoogt de beeldkwaliteit, met volgende voordelen:

    • Beter imago van het terrein en de bedrijven;
    • Vastgoedwaardeverhogend effect;
    • Minder zwerfvuil;
    • Een groene omgeving trekt bedrijven en werknemers aan;
    • Lagere onderhoudskosten; In een volgende fase werd het ruimtelijke ontwerp vertaald in een aanplantingsplan en een effectieve aanplanting. Hiervoor werden de nodige offerten opgevraagd en verkreeg uiteindelijk de firma Kluterhof uit Meerhout de opdracht. Omdat de financiële middelen ontoereikend waren voor de hele bedrijvenzone werd gezocht naar een mooie, afgebakende proefzone met de nodige knelpunten (bermberijding, lage uitstraling, kruispunten, enz.). In maart werden dan de werken gestart en uitgevoerd door de firma Kluterhof. Verdere evaluatie in 2016-2017 

De nieuwe aanplanting zorgt uiteraard meteen voor een verbeterde uitstraling van het terrein, de grootste visuele effecten zijn meteen in het voorjaar merkbaar. Belangrijk is uiteraard dat de aanleg in 2016 verder wordt opgevolgd op vlak van biodiversiteit, berijding door vrachtwagens, aandeel zwerfvuil, onderhoudskosten, enz. Deze evaluatie is van belang om het concept bij te sturen en op deze manier hopelijk andere stakeholders (bedrijven, gemeenten, ontwikkelaars, omwonenden, enz.) te inspireren.

 

Hoge Mauw als proefzone                                                                                                     

Bovendien staat België bekend als het ‘bijenkerkhof van Europa’. Uit een recente studie zou blijken dat ons land op vlak van bijensterfte bijzonder slecht scoort in vergelijking met andere Europese landen. Een belangrijke oorzaak van deze bijensterfte vinden we terug in de verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor de bijen, vnl. door een verminderde biodiversiteit. Bijen zijn echter van cruciaal belang voor de mens. Een derde van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving. Met dit project wil de gemeente Arendonk beklemtonen dat zij een bijvriendelijke gemeente is.

Datum van het bericht: vrijdag 03 juni 2016
Delen op twitter alle nieuws