Naar inhoud

Snoei mee tegen kanker en vergroot de hoop!

taxussnoeisel gratis naar het containerpark tussen 15 juni en 31 augustus

Van 15 juni tot en met 31 augustus kunnen alle Kempenaren opnieuw hun taxussnoeisel gratis binnenbrengen op het containerpark. Taxussnoeiers ondersteunen zo de strijd tegen kanker. Taxussnoeisel bevat baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kankermedicijnen. 1 m³ taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie (of ca. 6 behandelingen).

Taxus: basisbestanddeel ¼ van de kankermedicijnen

Taxussnoeisel bevat baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kankermedicijnen. 1 m³ taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie (of ca. 6 behandelingen).

Vanaf 15 juni tot en met 31 augustus kunnen eigenaars van taxushagen of –struiken hun taxussnoeisel gratis aanleveren op het containerpark.

Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, anders is het onbruikbaar.

Jong: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Zuiver: Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is niet bruikbaar voor de aanmaak van kankermedicijnen.

Samen met de initiatiefnemer van ‘Vergroot de hoop’, boomkwekerij Van Hulle, organiseert en coördineert IOK Afvalbeheer deze actie. Een belangrijke taak is weggelegd voor de containerparkwachters. Zij zien toe op de kwaliteit van het snoeisel en dragen in belangrijke mate bij tot het succes van de actie. Containerparken zijn laagdrempelig en vormen daarom het ideale brengpunt voor het jonge taxussnoeisel.

Opbrengst voor kankeronderzoek

De Kempense gemeenten en IOK Afvalbeheer ontvangen een vergoeding voor het taxussnoeisel dat wordt binnengebracht op de Kempense containerparken. Deze vergoeding wordt integraal geschonken aan het Olivia Hendrickx Research Fund. Op die manier kunnen we een 2de maal de hoop vergroten voor mensen getroffen door kanker.

Het Olivia Fund ondersteunt wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België. De aandacht gaat voornamelijk naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd. Meer informatie kan je vinden op http://www.olivia.be/ .

Let op voor illegale snoeiers

Sommige bedrijven bieden aan om uw haag te komen snoeien, maar de kwaliteit laat soms te wensen over. Wilt u zeker zijn dat de snoeiers werken via ‘Vergroot de hoop’, bel dan met 0800 170 77.

Meer over taxus

Taxus baccata is een inheemse naaldboom die bijna uitsluitend in Europa voorkomt.

In Vlaanderen en Zuid-Nederland is hij een van de meest favoriete haagplanten omwille van zijn groenblijvende en traaggroeiende eigenschappen. Hij heeft weinig last van ziekten en laat zich heel gemakkelijk snoeien. Alles aan de plant is giftig, behalve het rode omhulsel van de pitjes.

Maar in de giftige naalden zit ook baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen.

 

 

Datum van het bericht: dinsdag 14 juni 2016
Delen op twitter alle nieuws