Naar inhoud

Regionaal bedrijventerrein Veedijk in Turnhout op weg naar 1.500 jobs

Veedijk Turnhout op weg naar 1.500 jobs

Samen met de stad Turnhout rondde de IOK in de loop van februari 2017 de werken voor fase 2 van het bedrijventerrein Veedijk af. Fase 1 werd al in 2009-2010 uitgevoerd. De inrichting van fase 2 vergde een nieuwe insteekweg van 400 m met de nodige nutsvoorzieningen en fietsverbindingen, goed voor een totale investering van 917.838 euro. Dit bedrijventerrein van 42 ha (netto) zal op termijn goed zijn voor de tewerkstelling van 1.500 werknemers, vooral in de logistieke sector en in bouwgerelateerde ondernemingen.

Regionaal bedrijventerrein Veedijk in Turnhout op weg naar 1.500 jobs

Welke activiteiten zijn toegelaten op Veedijk?

De bestemming van Veedijk werd vastgelegd in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2004. Het betreft een gemengd regionaal bedrijventerrein voor de hoofdactiviteiten transport, distributie, logistiek, lichte en grotere productie.

Op een strook van 5 hectare in het zicht van de E34 is ook dienstverlening (onderzoek en ontwikkeling, kantoren, ondersteunende functies) mogelijk als ze gekoppeld is aan één van de hoofdactiviteiten.

Het bedrijventerrein kenmerkt zich door

  • grote oppervlakte van 42 ha (netto)
  • goede ligging en ontsluiting, vlakbij de E34
  • goede uitstraling, met duidelijk wegenpatroon en afgescheiden fietspaden
  • gemeenschappelijke (vrachtwagen)parking
  • gemeenschappelijke waterbuffering, die zeer natuurlijk werd ingericht
  • zeer ruime bosbuffer en een groen overgangsgebied, zodat ook de leefbaarheid in Zevendonk gegarandeerd blijft
  • locatie voor windturbines, zodat vergroening van het terrein wordt gestimuleerd

Door dit nieuwe bedrijventerrein konden stad Turnhout en IOK met succes bedrijven aantrekken en laten uitbreiden.

Veedijk op weg naar 1.500 jobs

Momenteel staat de optelsom van geherlocaliseerde en nieuwe tewerkstelling op 973. Op termijn zal dit cijfer evolueren richting 1.500 jobs. Nog 7 ha moet immers worden toegewezen en bovendien blijkt stelselmatig uit enquêtes dat de reële tewerkstellingscijfers de aangekondigde tewerkstellingscijfers met 25 tot 30% overtreft.

Eric Vos, burgemeester stad Turnhout

Er gaat een sterke dynamiek uit van de bestaande ondernemingen. Hun nieuwe investeringen zorgen voor een stevig verankering in de regio en een ‘duurzame’ tewerkstelling, een enorme opsteker voor de stad Turnhout.

Logistieke en bouwgerelateerde activiteiten

Het belang van de sectoren distributie/logistiek en de bouwnijverheid komen duidelijk tot uiting. Geen echte verrassing, want deze sectoren zijn reeds vele jaren sterk vertegenwoordigd in het jaaroverzicht van toewijzingen van IOK en dit is positief.

Deze sectoren zijn een belangrijke troef, ook voor de stad Turnhout. De logistieke sector biedt immers zowel jobs voor geschoolde, maar vooral ook voor minder geschoolde werknemers. ‘Learning on the job’ staat immers centraal. Dit is belangrijk omdat op deze manier deze bedrijven een antwoord formuleren op de Kempense arbeidsmarktproblematiek.

Een andere trend wordt ook bevestigd. Het overzicht bestaat volledig uit reeds in de regio aanwezige ondernemingen, die investeren om uit te breiden en hun groeikansen te verzekeren. Een bewijs dat in de Kempen een solide basis gelegd is. Door deze diversificatie van toewijzingen aan vele lokale KMO’s wordt de Kempen ook minder kwetsbaar. De economische risicospreiding is beter gegarandeerd bij een toewijzing aan vele kleinere ondernemingen dan aan 1 groot bedrijf.

Luc Hermans, schepen stad Turnhout

Dat ook minder geschoolde werkzoekenden kansen krijgen om aan de slag te gaan vervult zeker een behoefte die aanwezig is onze regio.

Ook herontwikkeling van verlaten terreinen aandachtspunt voor stad Turnhout en IOK

Naast de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen volgt IOK ook de ontwikkelingen op bestaande terreinen op. Als een bedrijf om de één of andere reden de activiteit stopt, heeft IOK altijd de mogelijkheid het terrein opnieuw terug te kopen en aan een ander bedrijf toe te wijzen. Als een bedrijf zelf een valabele kandidaat-koper aandraagt, kan hiervoor toelating gegeven worden. Deze werkwijze laat toe het gebruik van bedrijventerreinen te blijven sturen als stad en IOK. Recente voorbeelden daarvan zijn de sites van Heinz (2,7 ha) en Sunnyland (4,5 ha)

Voor de gebouwen van het voormalige Heinz werd met Confiserie Roodthooft een nieuwe invulling in de voedingssector gevonden. De onbebouwde gronden werden door IOK teruggekocht en intussen toegewezen aan aanpalend bedrijf Astra Sweets, dat door deze bijkomende ruimte ca. 50 nieuwe jobs tot stand zal brengen. 

Ook voor de eigendom Sunnyland heeft zich met Soudal een valabele kandidaat-koper gemeld.

De behoefte aan bedrijfsruimte in het Turnhoutse blijkt dus ook uit de belangstelling voor het invullen van deze verlaten bedrijfsgebouwen.

Kris Vreys, directeur IOK

Bedrijfsruimte blijft een schaars goed. Daarom is het belangrijk dat IOK door het ‘recht van inkoop’ snel kan inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen voor verlaten bedrijfsgronden en –gebouwen.

Datum van het bericht: dinsdag 14 maart 2017
Delen op twitter alle nieuws