Naar inhoud

Ontwikkeling innovatiecampus van start

start Innovatiecampus Geel

innovatiecampus Geel mikt op innovatie en technologie

Op 29 mei  lanceerden IOK, HIKempen Stichting, Thomas More, KU Leuven, stad Geel en Voka KVK Kempen, de Innovatiecampus Geel. De innovatiecampus, 20 ha groot, situeert zich tussen de campus van KU Leuven & Thomas More, de Westelijke ring en Poiel. De Innovatiecampus Geel wordt een zone voor innovatieve en hoogtechnologische bedrijven. Maar bovenal een bruisende omgeving waar startende en gevestigde ondernemers, studenten en onderzoekers samenwerken.

Op 29 mei 2017 ondertekenden IOK, HIKempen Stichting, KU Leuven, Thomas More, stad Geel en VOKA  Kempen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Innovatiecampus Geel. Eerder werd hiervoor al een masterplan goedgekeurd. IOK en HIKempen Stichting starten nu samen met de effectieve ontwikkeling van de nieuwe site.

IOK bereikte met alle grondeigenaars een akkoord over de verwerving van de gronden. De innovatiecampus, 20 ha groot, situeert zich tussen de campus van KU Leuven & Thomas More, de Westelijke ring en Poiel.

zone voor hoogtechnologische en innovatieve bedrijven

De Innovatiecampus Geel wordt een zone voor innovatieve en hoogtechnologische bedrijven. Dit kunnen zowel bestaande bedrijven als spin-off-activiteiten zijn. Spin-off-bedrijven zijn doorgaans sterk kennisgedreven en ontstaan wanneer de stap van kennisinnovatie naar ondernemerschap wordt gezet.

De innovatiecampus moet een bruisende omgeving worden waar startende en gevestigde ondernemers, studenten en onderzoekers samenwerken. KU Leuven en Thomas More delen hun kennis en stellen hun infrastructuur open voor samenwerkingsprojecten met ondernemingen. Tegelijkertijd zal de praktijkomgeving in de ondernemingen een meerwaarde betekenen voor het onderwijs en onderzoek in de hogeschool en de universiteit.

speerpunten Thomas More - KU Leuven

De aanwezigheid van de universiteit en de hogeschool is een belangrijke meerwaarde voor bedrijven die zich vestigen op de nieuwe campus: de kenniscentra zijn van cruciaal belang bij de uitwerking van innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor deze bedrijven. Op de campus zetten Thomas More en KU Leuven vooral in op zorginnovatie, insecten, duurzame groei, energie in gebouwen en slimme en robuuste elektronica.

BEMT-gebouw als campushart

Het BEMT-gebouw, waar vandaag vooral opleidingen plaatsvinden, zal vanaf nu ook een centrale rol vervullen bij de ontwikkeling van de innovatiecampus. Het BEMT-gebouw beschikt immers over een aantal faciliteiten zoals vormingslokalen, vergaderfaciliteiten, een foyer en cateringfaciliteiten die voor de volledige innovatiecampus nuttig zijn. BEMT zal dus de rol van gemeenschappelijk campushart op zich nemen.

Daarnaast kunnen vanaf nu ook spin-offs of kleinere bedrijfjes starten in het BEMT-gebouw. Mitsanto is daarvan een goed voorbeeld. Mitsanto is de eerste spin-off op de innovatiecampus, die tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen het Olense bedrijf Tops Foods en Thomas More en KU Leuven. Mitsanto ontwikkelt een vloeibaar ontbijt in de vorm van een shake voor demente personen met slikproblemen.

In functie van deze ontwikkelingen werd al een gemeenschappelijke parking met 127 plaatsen aangelegd.

eerste ambassadeur

Het eerste bedrijf dat zich sinds 1 mei al op de Innovatiecampus Geel vestigde, is Belcotec. Vanuit hun gloednieuwe Willis-building zal Belcotec als erkend HVAC-bedrijf blijven innoveren in duurzame oplossingen in verwarming, ventilatie, koeling en sanitair.

verdere stappen

Nu de gronden in eigendom zijn en het masterplan goedgekeurd is, kan de voorbereiding van de effectieve ontwikkeling starten: opmetingen, ontwerp van weg- en nutsvoorzieningen, energievoorziening, groenaanleg, waterbuffering, bouwvergunningsaanvraag, archeologisch onderzoek en aanbestedingen.

 

Directeur IOK voorzitter directieteam IOK/IOK Afvalbeheer - Kris Vreys:

‘IOK zet graag mee de schouders onder dit toekomstproject van het stadsbestuur van Geel: toekomstgerichte innovatie zal welvaart en jobs creëren voor Geel en de Kempen.’

 

Bestuurder HIKempen Stichting - Jan Lievens:

‘Met de ontwikkeling van de Innovatiecampus Geel maakt HIKempen Stichting zijn doelstelling waar: de verankering en uitbouw van het hoger en universitair onderwijs in Geel als motor voor vernieuwing.’

Gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Kempen - Renilde Craps

‘We kunnen er niet omheen dat technologie en transformatie een steeds grotere impact hebben op het bedrijfsleven. Daarom ook is innovatie een speerpunt in ons businessplan. Enkel door innovatieve samenwerkingen op te zetten, kunnen onze ondernemingen zich wapenen tegen de continue veranderingen van de markt. Gevestigd op de innovatiecampus zal de Kempense Kamer mee dé omgeving creëren waarin bedrijven en kennisinstellingen samen stappen zetten van kennisinnovatie naar ondernemerschap.’

 

 

meer info

IOK – Dimitri Deiteren

014 56 27 97

dimitri.deiteren@iok.be 

Datum van het bericht: dinsdag 30 mei 2017
Delen op twitter alle nieuws