Naar inhoud

Vlamingen tevreden over de afvalophaling

Ophaling van PMD IOK Afvalbeheer

Van alle vormen van openbare voorzieningen blijft de Vlaming het meest te spreken over de afvalophaling, 89% is tevreden over deze dienstverlening. Dat blijkt uit het jaarlijkse VRIND-rapport.

In het VRIND-rapport brengt de Vlaamse overheid de effecten van het beleid in kaart. Eén van de elementen waar men naar kijkt is de tevredenheid van de Vlaming over diverse publieke voorzieningen. Cultuur en gezondheidsinfrastructuur halen daar bijvoorbeeld een hoge score, maar de Vlaming blijkt nog het meest te spreken over de voorzieningen voor huisvuilinzameling – een dienstverlening waar gemeenten en afvalintercommunales voor instaan. De milieuresultaten van die aanpak mogen gezien worden. Wat selectieve inzameling en recyclage betreft, behoort Vlaanderen al jarenlang tot de wereldtop. Tegelijk is 89% van de Vlamingen tevreden over de daarbij horende dienstverlening. Het is duidelijk dat lokale besturen met hun afvalinzameling een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de Vlaming. Tot grote tevredenheid, zo blijkt.

Datum van het bericht: woensdag 18 oktober 2017
Delen op twitter alle nieuws