Naar inhoud

Aankondiging openbaar onderzoek n.a.v. onteigeningsprocedure Transportzone Meer in Hoogstraten

Overeenkomstig titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012, maakt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) bekend dat een openbaar onderzoek georganiseerd wordt over het onteigeningsplan “Transportzone Meer” in Hoogstraten.

Dit onteigeningsplan werd voorlopig vastgesteld door de Raad van Bestuur van IOK in zitting van 17 oktober 2017 en wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van maandag 13 november 2017 tot en met maandag 27 november 2017. Het plan ligt dan ter inzage, alle dagen van de week, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, op het stadhuis van Hoogstraten, dienst ruimtelijke ordening, Vrijheid 149 in 2320 Hoogstraten van 9u tot 12u en maandag van 13u30 tot 15u30 en van 18u tot 20u en woensdag van 13u30 tot 15u30, evenals in de kantoren van de IOK, Antwerpseweg 1 in Geel van 9u tot 12u en desgewenst na afspraak (tel. 014-56 27 97). Eventuele bezwaren en opmerkingen hieromtrent dienen schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149 in 2320 Hoogstraten toe te komen vóór het sluiten van het openbaar onderzoek, te weten maandag 27 november 2017 tot 20u. Meer informatie? Dimitri Deiteren – 014 56 27 97 – dimitri.deiteren@iok.be

Datum van het bericht: maandag 13 november 2017
Delen op twitter alle nieuws