Naar inhoud

Campagne vraagt respect voor het werk van recyclageparkwachters

respect voor de recyclageparkwachters en ophalers

Ook recyclageparkwachters slachtoffer van agressie. Uit een Vlaamse enquête blijkt dat 9 op 10 recyclageparkwachters het afgelopen jaar geconfronteerd werden met onaangepast gedrag van bezoekers. Interafval* en IOK Afvalbeheer roepen tijdens de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter (van 20 tot en met 24 november) op tot meer respect.

In de Kempen blijken de cijfers gelukkig beter mee te vallen. Uit de reacties van onze recyclageparkwachters blijkt dat ze zelf schrikken van de hoge cijfers uit de enquête. Ze geven aan dat uitingen van agressie gelukkig eerder zeldzaam zijn.

Wekelijks een geval van onaangepast gedrag

Recyclageparkwachters en afvalophalers staan dagelijks klaar zodat we ons op een eenvoudige manier kunnen ontdoen van ons afval. Maar op het recyclagepark verloopt dat niet altijd even respectvol. Uit een enquête bij recyclageparkwachters in Vlaanderen blijkt dat 9 op 10 parkwachters het afgelopen jaar geconfronteerd werden met één of andere vorm van verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren. ‘Bij 50% van hen gebeurt dat minstens 1 keer per week, bij 1 op 10 zelfs dagelijks. 22% van de recyclageparkwachters wordt minstens 1 keer per jaar geconfronteerd met fysieke agressie, zoals duwen of een handgemeen’, zegt Paul Macken, voorzitter Interafval en directeur van IOK Afvalbeheer. De vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren of het betalen voor afval valt niet bij elke bezoeker in goede aarde, met conflictsituaties tot gevolg. Ook afvalophalers worden vaak geconfronteerd met onaangepast gedrag van andere weggebruikers.

 

Zonder afvalmedewerkers geen recyclage

In weer en wind zorgen recyclageparkwachters en afvalophalers ervoor dat elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt kan. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. Bij ieder Kempens gezin passeert de ophaalwagen minstens 7 keer per maand Iedere inwoner bezoekt gemiddeld 2 keer per jaar het recyclagepark. Tijdens de campagneweek roepen we mensen dan ook op om de recyclageparkwachter en ophaler te bedanken voor hun werk’, zegt Paul Macken, directeur van IOK Afvalbeheer. Op de gemeentehuizen, bibliotheken en recyclageparken liggen er ‘bedanksticker en –kaartjes’ die inwoners op hun afvalbak of –zak kunnen kleven of afgeven aan de recyclageparkwachters. De stickers of kaartjes bestellen kan ook via 014 56 27 75.

Hannes Anaf, schepen van leefmilieu in Turnhout draaide een halve dag mee op het recyclagepark, om zijn respect te tonen voor de recyclageparkwachters. Hannes Anaf: 'Ik vond het interessant om eens een dag mee te draaien op het containerpark en leuk om de mensen verder te helpen. Met deze actie wil IOK afvalbeheer alle afvalophalers en recyclageparkwachters in de bloemetjes zetten en dat is zeker en vast verdiend. Zij verdienen ons respect voor hun dagelijkse inzet voor onze inwoners'.

Omgaan met conflicten aandachtspunt bij opleiding

Een duidelijke klantgerichtheid en een positieve dialoog zijn de belangrijkste aandachtspunten in de opleiding communicatie die de recyclageparkwachters van IOK Afvalbeheer volgen. Ook ‘leren omgaan met conflictsituaties’ is een onderdeel van de opleiding. Chauffeurs en afvalophalers worden soms geconfronteerd met verkeersagressie. Daar werken we pro-actief om frustraties te vermijden. ‘Bij ophalingen proberen we de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door tijdens de ochtendspits, scholen of drukke plaatsen te vermijden’, zegt Paul Macken, directeur van IOK Afvalbeheer.*Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.

Datum van het bericht: donderdag 16 november 2017
Delen op twitter alle nieuws