Naar inhoud

Prijsvraag samenaankoop muurisolatie - fase 2

Samenaankoop muurisolatie

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 27 Kempense gemeenten een samenaankoop muurisolatie. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of binnenuit bij-isoleren van de muren maken deel uit van de samenaankoop. Ook doe-het-zelvers kunnen materiaal aankopen via de groepsaankoop.

Voor twee clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd:

 • Cluster Arendonk, Balen, Dessel, Mol en Retie
 • Cluster Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout en Nijlen

Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte indienen tot en met donderdag 31 januari door onderstaand invulformulier ondertekend terug te bezorgen.

Dit document kan (ondertekend) bezorgd worden aan duurzaamheidsteam@iok.be tot en met donderdag 31 januari 2018. U kan ook indienen per fax (014 58 97 22) of per post (IOK t.a.v. Duurzaamheidsteam, Antwerpseweg 1, 2440 Geel)

Meer informatie over deze actie en het indienen van een offerte kan u hieronder terugvinden. Voor meer informatie kan u ook telefonisch contact opnemen via 014 56 42 67.

Werkwijze samenaankoop muurisolatie

Doel samenaankoop

In de eerste plaats is het doel van de actie om mensen aan te zetten hun dak te (laten) isoleren.

Ervaring van de vorige samenaankopen leert dat de koppeling van deze actie aan informatieverstrekking bijzonder effectief is. Precies op het moment van aankoop is er vraag naar deskundige info. IOK speelt hierop in door de actie te koppelen aan infoavonden. Op die manier wordt een veelvoud aan burgers bereikt. Via de samenaankoop kan ook specifieke deskundigheid ingebracht worden voor technisch complexe materies, waardoor een voor de burger vaak belemmerende drempel wordt weggenomen om tot investering over te gaan.

Een verstoring van de markt moet alleszins vermeden worden en wordt geenszins beoogd met deze actie. Uit ervaring blijkt dat eerder sprake kan zijn van een multiplicatoreffect: de actie kan zorgen voor een extra impuls in de markt.

Oproep offertes

 • Najaar gelijktijdig voor 3 clusters (oproep 08/11/’17, offertes indienen t.e.m. 30/11/’17)
 • Voorjaar gelijktijdig voor 2 clusters (oproep 08/01/’18, offertes indienen t.e.m. 31/01/’18)
 • Inschrijvingsformulier (excel-file) voor insturen offerte is terug te vinden onderaan dit bericht.
 • Alle firma’s mogen offertes insturen via dit inschrijvingsformulier met opgave van standaardprijzen, dit kan per post (IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel), per fax (014 58 97 22) of per mail (duurzaamheidsteam@iok.be)
 • Firma kiest zelf voor welke clusters ze inschrijven, men mag verschillende offertes insturen voor verschillende clusters, maar men mag ook dezelfde offerte nemen voor meerdere clusters. Per cluster wordt één offerte ingediend per inschrijver. Het is niet verplicht alle materialen aan te bieden. De firma kiest zelf voor welke producten ze inschrijven.
 • Verzameling offertes door IOK

Selectie firma’s

 • Door stuurgroep van geïnteresseerde klanten (deelnemers geven dit aan bij inschrijving)
 • 1 stuurgroep per cluster
 • De keuze van meest interessante offerte(s) wordt gemaakt door de stuurgroep, IOK of de gemeenten hebben hierbij geen inspraak. Bij deze keuze houdt de stuurgroep rekening met de intrinsieke elementen van de offertes zoals bv. prijs, kwaliteit, uitvoeringsvoorwaarden, …
 • IOK treedt op als secretaris

Infoavond aannemers

 • Geselecteerde firma’s van die cluster mogen zichzelf en hun producten voorstellen

Uitvoeringen werken

 • Alle inschrijvers ontvangen overzicht van gekozen firma’s met prijzen en voorwaarden (dit verschijnt ook op website IOK)
 • Geïnteresseerde inwoners dienen zelf één of meerdere van de gekozen firma’s te contacteren.
 • In geval van plaatsing maakt de firma gratis offerte op maat op bij de klant thuis op basis van standaardtarieven die vastgelegd zijn via samenaankoop. (Enkel in situaties die niet onder de standaardtarieven vallen, kan er afgeweken worden van de standaardtarieven uit de samenaankoop!)
 • De opgegeven prijzen worden gehanteerd voor offertes opgemaakt tot en met 31/12/2018 ikv deze samenaankoop. Alle extra niet-vermelde kosten (vb. verplaatsingsonkosten, werkuren, …) bij een standaarduitvoering van de opdracht zijn inbegrepen in de geboden prijzen.
 • Contract wordt afgesloten tussen klant en firma zonder tussenkomst van IOK.
 • Voorwaarden samenaankoop worden bewaakt door IOK.
Datum van het bericht: maandag 08 januari 2018
Delen op twitter alle nieuws