Naar inhoud

Prijsvraag tankslag

Stookolietank

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 26 Kempense gemeenten een tankslag (gezamenlijke sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks).

Voor drie clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd:

 • – Cluster Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar
 • – Cluster Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie
 • – Cluster Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen en Vorselaar

Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte indienen tot en met vrijdag 14 december 2018. De invulformulieren zijn terug te vinden onderaan deze pagina.

Werkwijze tankslag

Doel groepsaankoop

In de eerste plaats is het doel van de actie om mensen aan te zetten hun oude stookolieketel te saneren.

Ervaring van de vorige samenaankopen leert dat de koppeling van deze actie aan informatieverstrekking bijzonder effectief is. Precies op het moment van aankoop is er vraag naar deskundige info. IOK speelt hierop in door de actie te koppelen aan infoavonden. Op die manier wordt een veelvoud aan burgers bereikt. Via de samenaankoop kan ook specifieke deskundigheid ingebracht worden voor technisch complexe materies, waardoor een voor de burger vaak belemmerende drempel wordt weggenomen om tot investering over te gaan.

Een verstoring van de markt moet alleszins vermeden worden en wordt geenszins beoogd met deze actie. Uit ervaring blijkt dat eerder sprake kan zijn van een multiplicatoreffect: de actie kan zorgen voor een extra impuls in de markt.

Oproep offertes

 • Oproep wordt verspreid naar zo veel mogelijk erkende stookolietechnici.
 • Najaar voor 3 clusters (oproep 22/11/’18, offertes indienen t.e.m. 14/12/’18)
 • Inschrijvingsformulier (Excelbestand) voor insturen offerte is bijgevoegd bij oproep offertes.
 • Alle firma’s mogen offertes insturen via dit inschrijvingsformulier met opgave van standaardprijzen, dit kan per post (IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel) of per mail (duurzaamheidsteam@iok.be)
 • Firma kiest zelf voor welke clusters ze inschrijven, men mag verschillende offertes insturen voor verschillende clusters, maar men mag ook dezelfde offerte nemen voor meerdere clusters. Per cluster wordt één offerte ingediend per inschrijver.
 • Verzameling offertes door IOK

Selectie firma’s

 • Door stuurgroep van geïnteresseerde klanten (deelnemers geven dit aan bij inschrijving)
 • 1 stuurgroep per cluster
 • De keuze van meest interessante offerte(s) wordt gemaakt door de stuurgroep, IOK of de gemeenten hebben hierbij geen inspraak. Bij deze keuze houdt de stuurgroep rekening met de intrinsieke elementen van de offertes zoals bv. Prijs, kwaliteit, uitvoeringsvoorwaarden, …
 • IOK treedt op als secretaris

Infoavond aannemers

 • Geselecteerde firma’s van die cluster mogen zichzelf en hun werkwijze voorstellen.

Uitvoeringen werken

 • Alle inschrijvers ontvangen overzicht van gekozen firma’s met prijzen en voorwaarden (dit verschijnt ook op website IOK)
 • Geïnteresseerde inwoners dienen zelf één of meerdere van de gekozen firma’s te contacteren.
 • Firma maakt gratis offerte op maat op bij de klant thuis op basis van standaardtarieven die vastgelegd zijn via samenaankoop. (Enkel in situaties die niet onder de standaardtarieven vallen, kan er afgeweken worden van de standaardtarieven uit de samenaankoop!)
 • De opgegeven prijzen worden gehanteerd voor offertes opgemaakt tot en met 31/12/2019 in het kader van deze samenaankoop. Alle extra niet-vermelde kosten (vb. verplaatsingsonkosten, werkuren, …) bij een standaarduitvoering van de opdracht zijn inbegrepen in de geboden prijzen.
 • Contract wordt afgesloten tussen klant en firma zonder tussenkomst van IOK.
 • Voorwaarden samenaankoop worden bewaakt door IOK.
Datum van het bericht: donderdag 22 november 2018
Delen op twitter alle nieuws