Naar inhoud

Sorteerregels pmd wijzigen nog niet

pmd ophaling

Uitbreiding pmd-zak in de Kempense gemeenten pas vanaf 2021

Via de blauwe pmd-zak wordt een groot deel van de huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Toch zitten er jaarlijks in de huisvuilzak van de Vlaming nog ongeveer 15 kg plastics die niet gerecycleerd worden. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen. Daarom besliste de Vlaamse regering midden 2018 voor een uitbreiding van de pmd-zak. 

Dat betekent dat alle plastic verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de pmd-zak wordt in fases ingevoerd. De eerste Vlaamse steden en gemeenten starten vanaf dit voorjaar. In de planning voor deze uitbreiding van de pmd-zak komen de Kempense gemeenten als laatste aan bod. Pas vanaf 2021 wijzigen de sorteerregels van de pmd-zak voor de Kempenaren. Dit komt door de gefaseerde opstart van nieuwe sorteerinstallaties. In afwachting daarvan blijven de sorteerregels voor pmd ongewijzigd en mogen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak.

Ontwerp recycleerbare verpakkingen

De uitbreiding van de blauwe zak is een stap in de juiste richting. Maar om naar een circulaire economie te gaan, zijn er volledig en kwalitatief recycleerbare verpakkingen nodig. Dat alle verpakkingen binnenkort in de blauwe zak mogen, wil nog niet zeggen dat ze allemaal recycleerbaar zijn. Het is meer dan ooit belangrijk dat producenten meer aandacht besteden aan het ontwerp van hun verpakkingen.

“Bij ecodesign wordt bij het ontwerp nagedacht over een kwalitatieve recyclage van een product, we hebben meer ecodesign nodig om naar een circulaire economie te gaan”, zegt Paul Macken, directeur IOK Afvalbeheer.

Datum van het bericht: maandag 03 juni 2019
Delen op twitter alle nieuws