Naar inhoud

Vacature Stafmedewerker Preventieadviseur niveau 1

medewerker

IOK wenst voor haar gemeenschappelijke interne preventiedienst een stafmedewerker preventieadviseur niveau 1 aan te werven voor onbepaalde duur.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft de lokale openbare besturen binnen het arrondissement Turnhout te ondersteunen. Zo organiseert IOK een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk die interne preventiedienst is voor 73 besturen (gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones …). In samenwerking met de externe preventiediensten waarbij de besturen respectievelijk zijn aangesloten, staat een preventieadviseur-titularis elk bestuur bij in zijn opdracht als werkgever om het welzijn van zijn werknemers te behartigen.

IOK wenst voor haar gemeenschappelijke interne preventiedienst aan te werven voor onbepaalde duur een (m/v):

 

PREVENTIEADVISEUR NIV 1 - STAFMEDEWERKER

 

Je opdracht

 • Je vervoegt een team van 10 preventieadviseurs.
 • Je vervult binnen een gemeenschappelijke visie en doelstellingen de wettelijke taken van een interne preventieadviseur bij verschillende aan jouw toevertrouwde besturen waaronder in het bijzonder hulpverleningszones (brandweer).
 • Je promoot het veilig denken en handelen bij bestuurders, dienstverantwoordelijken en uitvoerders.
 • Je ondersteunt actief de dienstverantwoordelijken in het opnemen en uitvoeren van hun taken inzake welzijnszorg.
 • Je rapporteert als titularis aan management en bestuursorganen.
 • Je rapporteert hiërarchisch aan het diensthoofd.
 • Je beheert informatie en maakt daarbij gebruik van automatisatietoepassingen (Word/PowerPoint /Access/Excel).

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je beschikt bij voorkeur over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur – multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2 met de voorwaarde om binnen een termijn van 1 cursusjaar het getuigschrift niveau 1 te behalen. Indien geen van beide engageer je je binnen een termijn van 2 cursusjaren het getuigschrift niveau 1 te behalen.
 • Je bent vertrouwd met de maatschappelijke opdracht en werking van openbare besturen.
 • Je bent overtuigd van het belang van preventie en weet deze boodschap enthousiast uit te dragen.
 • Je bent luisterbereid en sterk communicatief, zowel naar individuen als naar groepen.
 • Je hebt zin voor initiatief en werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Je hebt voldoende kennis, inzicht en ervaring om te adviseren bij problemen van zowel technische als administratieve en organisatorische aard.
 • Je werkt discreet, tactvol en diplomatisch.
 • Je kunt prioriteiten stellen en je werk ernaar plannen.
 • Je vindt voldoening in realisaties binnen een langetermijnvisie.

Tewerkstellingsplaats

De plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk in de kantoren van deelnemende besturen waarvoor jij als preventieadviseur wordt aangesteld binnen het werkingsgebied van IOK. Je uitvalsbasis is het kantoor in Geel (Antwerpseweg 1).

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je slaagt in de selectieproeven (schriftelijk examen op 13/9, mondeling examen op 26/9 en assessment op 30/9 of 1/10).
 • Je bent in het bezit van het bewijs van goed zedelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen voor de vereiste verplaatsingen.

 Wij bieden je

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • goede loonvoorwaarden (wettelijke baremaschalen A1a-A3) inclusief maaltijdcheques, uitgebreid verzekeringspakket en andere financiële en sociale voordelen;
 • interessante arbeidsvoorwaarden met glijdende werkuren en extra verlof– en feestdagen;
 • een afwisselende en zelfstandige job in de schoot van een stabiele en groeiende organisatie die, met het oog op de toekomst, investeert in haar mensen en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

Word jij onze nieuwe medewerker?

Surf naar www.iok.be of mail je motivatiebrief en cv naar job@iok.be of stuur naar IOK, t.a.v. Dhr. Johan Leysen, Voorzitter IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel ten laatste op 26 augustus 2019. Voor inlichtingen betreffende de vacature neem contact op met Dhr. Jef Embrechts – tel 014-58 09 91.

Datum van het bericht: zondag 07 juli 2019
Delen op twitter alle nieuws