Naar inhoud

Aankondiging openbaar onderzoek n.a.v. onteigeningsprocedure Bedrijventerrein Baarle-Oost in Baarle-Hertog

Overeenkomstig titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012, maakt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) bekend dat een openbaar onderzoek georganiseerd wordt over het voorlopig onteigeningsbesluit met inbegrip van de projectnota en het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Baarle-Oost” in Baarle-Hertog.

Dit voorlopig onteigeningsbesluit werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IOK in zitting van 6 september 2019 en wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van maandag 7 oktober tot en met dinsdag 5 november 2019. Het plan ligt dan ter inzage, alle dagen van de week, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, op het gemeentehuis van Baarle-Hertog, dienst ruimtelijke ordening, Parallelweg 1 in 2387 Baarle-Hertog van 8u30 tot 12u30 en maandag van 17u30 tot 19u30.

Hier vindt u alle documenten van het voorlopige onteigeningsbesluit tijdens de duur van het openbaar onderzoek terug, maar ook op de website van de gemeente Baarle-Hertog.

Eventuele bezwaren en opmerkingen hieromtrent dienen aangetekend schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Parallelweg 1 in 2387 Baarle-Hertog of bij IOK, Antwerpseweg 1 in 2440 Geel toe te komen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, te weten dinsdag 5 november 2019.

Meer informatie?

Dimitri Deiteren – 014 56 27 97 – dimitri.deiteren@iok.be

Datum van het bericht: donderdag 03 oktober 2019
Delen op twitter alle nieuws