Naar inhoud

Vacature Beleidsmedewerker Kempens Woonplatform

beleidsmedewerker

IOK wenst een beleidsmedewerker Kempens Woonplatform aan te werven voor onbepaalde duur.

 

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft de aangesloten besturen te ondersteunen. Tot haar uitgebreid takenpakket behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening…

IOK wenst aan te werven voor onbepaalde duur een m/v:

 

BELEIDSMEDEWERKER KEMPENS WOONPLATFORM

 

Je opdracht

 • Je maakt deel uit van een team woondeskundigen dat binnen het project Kempens Woonplatform de aangesloten lokale besturen ondersteuning biedt om het lokaal woonbeleid (woningkwaliteit, betaalbaar wonen …) vorm te geven;
 • Je volgt de beleidsontwikkelingen inzake wonen op, verwerkt deze informatie en geeft dit door aan de betrokken gemeentelijke ambtenaren, het beleid en andere betrokken actoren;
 • Je coördineert het lokaal woonoverleg met de lokale woonactoren en eventuele andere overlegmomenten inzake wonen en volgt de gemaakte afspraken op;
 • Je biedt begeleiding aan lokale besturen bij het uitwerken van een lokale woonbeleidsvisie en biedt ondersteuning om woongerelateerde acties uit te voeren;
 • Je voert de nodige besprekingen met lokale en bovenlokale bestuurders om het lokaal woonbeleid te concretiseren;
 • Je brengt verslag uit over je activiteiten aan de overige teamleden en lokale besturen.

Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of je toont in je sollicitatiebrief expliciet aan dat je door jouw ervaring als gelijkwaardig kan worden beschouwd;
 • Je beschikt bij voorkeur over basiskennis op het vlak van het (lokaal) woonbeleid en van relevante wetgeving (o.a. Vlaamse Wooncode);
 • Je voelt je aangesproken tot een werkomgeving binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband in opdracht van lokale besturen;
 • Je hebt ervaring met minimaal het MS office pakket;
 • Je bent goed in het snel analyseren en synthetiseren van informatie;
 • Je bent communicatief vaardig en bent in staat gestructureerd te rapporteren;
 • Je schrijft heldere en kernachtige teksten;
 • Je bent dynamisch, hebt zin voor initiatief en bent in staat zelfstandig te werken;
 • Je functioneert goed in teamverband;
 • Je beschikt over organisatietalent en kunt gestructureerd en nauwgezet werken;
 • Je bent flexibel.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je slaagt in de selectieproeven (schriftelijk examen op 6/11, mondeling examen op 19/11, psychotechnische proeven op 25/11).
 • Je beschikt over een attest van goed gedrag en zeden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen en bent bereid tot verplaatsingen in het werkingsgebied van IOK.

Tewerkstellingsplaats

 • Je wordt tewerkgesteld in de kantoren van IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 
 •  

Wij bieden je

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • goede loonvoorwaarden (wettelijke baremaschalen A1a – A3) inclusief maaltijdcheques, een uitgebreid verzekeringspakket en andere financiële en sociale voordelen;
 • interessante arbeidsvoorwaarden met glijdende werkuren en extra verlof– en feestdagen;
 • een inwerkperiode onder begeleiding van gemotiveerde collega’s;
 • een afwisselende en zelfstandige job in de schoot van een stabiele en groeiende organisatie die, met het oog op de toekomst, investeert in haar mensen en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

Word jij onze nieuwe medewerker?

Surf naar www.iok.be of mail naar job@iok.be of stuur je motivatiebrief met cv naar IOK, t.a.v. de Dhr. Johan Leysen, Voorzitter IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel voor 21 oktober 2019. Voor inlichtingen betreffende de vacature neem contact op met Mevr. Els Maes – tel 014-58 09 91.

Datum van het bericht: vrijdag 20 september 2019
Delen op twitter alle nieuws