Naar inhoud

Vacature Intergemeentelijke GIS-Coördinator

GIS-coördinator

IOK wenst een intergemeentelijke GIS-coördinator aan te werven voor onbepaalde duur.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft de aangesloten besturen te ondersteunen. Tot haar uitgebreid takenpakket behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening…

Voor haar dienst ruimtelijke planning wenst IOK aan te werven voor onbepaalde duur een (m/v):

INTERGEMEENTELIJKE GIS-COÖRDINATOR –

Stafmedewerker GIS

Je opdracht

 • Je vervoegt het GIS-team van IOK, werkt mee aan de GIS-ontwikkeling op IOK en ondersteunt de aangesloten gemeenten.
 • Je werkt als GIS-coördinator voor IOK en gemeentebesturen. Binnen deze organisaties wordt horizontaal over de verschillende beleidsdomeinen heen gewerkt.
 • Je trekt de ontwikkeling van het GIS binnen elke betrokken organisatie.
 • Je doet prospectie van de markt aangaande noodzakelijke investeringen in GIS-infrastructuur en –software, bereidt prijsvragen voor, ondersteunt het beslissingsproces en de implementatie in overleg met de ICT-verantwoordelijken.
 • Je werkt aan de realisatie van uitwisselingsverplichtingen en quickwins, maar tegelijk aan een langetermijnvisie inzake GIS-ontwikkeling en geo-informatiebeheer. Je werkt hierbij sterk resultaatsgericht op basis van een planning met acties en timing.
 • Je bent verantwoordelijk voor het actueel beheer van geodatabanken.
 • Je begeleidt diensten en projectleiders in het uitdenken van GIS-toepassingen en doet deze ingang vinden. Je brengt noden en potenties in kaart en werkt projecten en processen uit.
 • Je hebt hoofdzakelijk coördinerende taken, maar ook operationele opdrachten kunnen tot het takenpakket horen.
 • Je staat in voor de begeleiding van het GIS-gebruik in de gemeentelijke diensten.
 • Je vormt het interne en externe aanspreekpunt voor GIS- en geodata-gerelateerde zaken.
 • Je wendt je expertise aan om blokkeringen te detecteren en je verleent advies om problemen op te lossen.
 • Je staat in voor sensibilisering en kennisontwikkeling van de gemeentelijke medewerkers door hen op enthousiaste manier te coachen in het GIS.
 • Je werkt in overleg met de respectievelijke dienstverantwoordelijken, communiceert met het managementteam en geeft feedback aan het College van burgemeester en schepenen.
 • Je verwerft kennis aangaande relevante wetgeving, je capteert beleidsontwikkelingen, je volgt technologische ontwikkelingen op en vertaalt naar deze naar de dagelijkse werking.
 • Je neemt deel aan het intergemeentlijk GIS-overleg en werkt mee aan kennisopbouw en belangenbehartiging voor de regio.

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur een opleidingsrichting met aandacht voor ruimtelijk inzicht en GIS of databeheer of je hebt een bachelor-diploma en een postgraduaat Geo-ICT.
 • Je bent overtuigd van het belang van GIS en geo-informatie en weet deze boodschap overtuigend uit te dragen.
 • Je beschikt over een sterk analytische en leergierige geest en gaat innovatie niet uit de weg.
 • Je hebt zin voor initiatief en werkt sterk resultaatgericht.
 • Je bent verantwoordelijk, betrokken en een echte teamplayer met een sterk organisatievermogen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van openbare besturen en sterk in de omgang en communicatie met gemeentelijke medewerkers. Je hebt daarin een participatieve en inspirerende leiderschapsstijl. Je kan overtuigen en kan op een (klant)vriendelijke manier informatie geven en bekomen.

Tewerkstellingsplaats

De plaats van tewerkstelling is in de kantoren van deelnemende gemeentebesturen waarvoor jij als intergemeentelijk GIS-coördinator wordt aangesteld. Dit zijn een aantal van de gemeenten gesitueerd binnen het werkingsgebied van IOK. Daarnaast maak je tevens deel uit van het GIS-team van IOK, met als uitvalsbasis het kantoor op de Antwerpseweg in Geel.  

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je slaagt in de selectieproeven (schriftelijk examen op 7/1, mondeling examen op 20/1 en psychotechnische proeven).
 • Je beschikt over een attest van goed gedrag en zeden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je bent lichamelijk geschikt.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen voor de vereiste verplaatsingen.

Wij bieden je

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • goede loonvoorwaarden (wettelijke baremaschalen A1a-A3) inclusief maaltijdcheques, uitgebreid verzekeringspakket en andere financiële en sociale voordelen;
 • interessante arbeidsvoorwaarden met glijdende werkuren en extra verlof– en feestdagen;
 • een afwisselende en zelfstandige job in de schoot van een stabiele en groeiende organisatie die, met het oog op de toekomst, investeert in haar mensen en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

Word jij onze nieuwe medewerker?

Surf naar www.iok.be of mail naar job@iok.be of stuur je motivatiebrief met cv naar  IOK, t.a.v. de Dhr. Johan Leysen, Voorzitter IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel voor 20 december 2019. Voor inlichtingen betreffende de vacature neem contact op met Mevr. Rhea Denissen – tel 014-58 09 91.

Datum van het bericht: maandag 25 november 2019
Delen op twitter alle nieuws