Naar inhoud

historiek IOK

Op 19 december 2003 vond een buitengewone algemene vergadering plaats die de herstructurering in het kader van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking finaliseerde. Tijdens deze buitengewone algemene vergadering werd via de procedure van de partiële splitsing overgegaan tot de omvorming van de IOK in een dienstverlenende vereniging IOK enerzijds en de oprichting van een opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer anderzijds.

Wel werd geopteerd zoveel als mogelijk de synergie tussen de beide verenigingen te bewaren. De gemeentebesturen hebben deze optie gevolgd door meestal dezelfde beheerder aan te duiden voor beide verenigingen en als dusdaging de bestuurlijke synergie gemaximaliseerd. Anderzijds maakt de salarysplit van een reeks medewerkers mogelijk dat er ook een synergie blijft bestaan bij de beleidsvoorbereiding van dossiers.

Tijdens deze buitengewone algemene vergadering werden de statuten aangepast aan de dwingende bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking. Zo werden de private aandeelhouders verplicht de IOK te verlaten.