Naar inhoud

Contact

ruimtelijke ordening

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22

Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Ruimtelijke Ordening (IKRO)

Team

Wat is IKRO

De IKRO is een adviescommissie voor ruimtelijke projecten binnen het werkingsgebied van IOK, waar gemeenten beroep op kunnen doen.

De gemeente kan bij IOK een aanvraag indienen om een project op de IKRO te brengen. Aan de hand van een aantal criteria stuurt en geeft de kwaliteitskamer suggesties aan kleinere en grotere projecten met als doel een efficiënter ontwerpproces en een hogere ontwerpkwaliteit.

De IKRO bestaat uit 4 experten op het vlak van architectuur, landschapsarchitectuur, duurzaamheid en ruimtelijke planning. Bij complexe projecten of projecten met een specifieke inhoud kunnen bijkomende experten betrokken worden. De IKRO is er om projecten mee te begeleiden in het streven naar een goede ruimtelijke kwaliteit.

De Kwaliteitskamer is géén jury, maar is een groep deskundigen die bruikbaar en zinvol advies geven aan de gemeenten in functie van de verdere beoordeling van het project. Het advies is niet bindend, maar wordt wel grondig gemotiveerd.

De IKRO beoogt een samenwerking met de gemeente en is een verlengde van het ruimtelijk beleid van de gemeente. De beoordeling en evaluatie van het project is objectief door de aanwezigheid van externe experten. De samenwerking tussen de IKRO en de gemeente resulteert in een goed gemotiveerd en objectief advies.

De IKRO beoordeelt hoofdzakelijk visie, concepten, de integratie in de omgeving, de duurzaamheid van het project en bekijkt elk project binnen een ruimere context.

De IKRO staat de gemeenten bij bij de beoordeling van ruimtelijke projecten voorafgaand aan de vergunningsprocedure. Hierdoor kan het ontwerp van bij de aanvang bijgestuurd worden. Het is belangrijk een ontwerp in een vroeg stadium te bespreken. Bij grotere of meer complexe projecten kan de organisatie van een tweede kwaliteitskamer nodig zijn.

Het advies van de IKRO kan voorgelegd worden aan het CBS en kan integraal worden overgenomen door de omgevingsambtenaar van de gemeente wat resulteert in een tijdsbesparing bij de behandeling van de vergunningsaanvraag. Op vraag van de gemeente, kan de IKRO ook betrokken worden bij het formuleren van een advies bij de vergunningsaanvraag zelf.

Wie zit er in de IKRO?

De IKRO bestaat uit volgende vertegenwoordiging vanuit IOK:

  • Secretaris-expert: An Vandeplas
  • Administratief medewerker: Annick Sprengers

De externe vertegenwoordiging bestaat uit:

  • Bart Biermans – HUB architecten
  • Filip Lagiewka – LUX Landscape Urbanism
  • Maarten Van Acker – Prof. dr. ir. arch. Stedenbouwkundige - doc. Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en Architectuur van de Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen

Maak een afspraak

Er worden maximum 2 dossiers besproken per IKRO-vergadering.

Per project wordt er maximum 3 uur voorzien, inclusief een voor- en nabespreking met de gemeente.

Organisatie digitale kwaliteitskamer:

Indien de kwaliteitskamer digitaal wordt georganiseerd (via Zoom) wordt er slechts 1 dossier per kwaliteitskamer besproken en wordt de duur beperkt tot 2 uur. De gemeente ontvangt minimum 4 werkdagen voorafgaand aan de kwaliteitskamer, een preadvies. Tijdens de kwaliteitskamer wordt dit preadvies toegelicht. Vervolgens wordt dit besproken met alle partijen samen. Na de kwaliteitskamer ontvangt de gemeente het definitieve advies binnen een termijn van 2 weken.

De aanvraag om een project op de agenda te plaatsen, gebeurt door de gemeente door contact op te nemen met IOK: an.vandeplas@iok.be

Gezien de huidige omstandigheden met Covid 19 wordt er voor dit jaar geen vaste agenda bepaald.

Wat moet de gemeente op voorhand doen?

De gemeente contacteert de projectontwikkelaar/studiebureau.

De projectontwikkelaar/studiebureau bevestigt aan de gemeente zijn bereidheid om het project voor te stellen op de IKRO en bezorgt de gevraagde informatie digitaal aan de gemeente.

De gemeente bezorgt de informatie digitaal aan IOK tenminste 3 weken voor de IKRO-vergadering.

IOK controleert op volledigheid van de ontvangen informatie en vraagt eventueel bijkomende informatie op.

Opmerking: het gemeentebestuur kan ook een algemene beslissing (CBS) nemen om bepaalde projecten steeds te laten adviseren door de intergemeentelijke kwaliteitskamer, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. Bijvoorbeeld projecten vanaf 10 wooneenheden, projecten met een woningdichtheid > 25 won/ha, projecten op een beeldbepalende locatie (plein, park,…), projecten met of naast historisch erfgoed, …

Resultaat

De kwaliteitskamer formuleert concrete aanbevelingen om de kwaliteit te verhogen. Het advies van de kwaliteitskamer kan integraal deel uitmaken van de besluitvorming van de gemeente m.b.t. vergunningsaanvraag.

Het verslag/advies wordt goedgekeurd door de leden van de IKRO.

Het verslag/advies wordt overgemaakt aan het College met als doel een efficiënter proces en een hogere ontwerpkwaliteit.

Locatie

De IKRO vergadering vindt plaats op IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

Gezien de huidige omstandigheden met Covid 19 worden de kwaliteitskamers momenteel enkel digitaal georganiseerd via Zoom.

Kostprijs IKRO

Per project en per IKRO worden onderstaande kostprijzen gehanteerd,  inclusief de voor- en nabespreking met de gemeente, de voorbereidingen en het advies dat aan de gemeente wordt bezorgd. De kostprijs is afhankelijk van de schaal van het project:

  • Projecten tot 10 wooneenheden: 2140 euro.
  • Projecten van 10 tot 25 wooneenheden: 2950 euro.
  • Projecten van 25 tot 50 wooneenheden: 3375 euro.
  • Bij projecten met meer dan 50 wooneenheden: prijsvoorstel op maat van project en locatie.
  • Bij projecten met andere functies dan wonen: prijsvoorstel op maat van project en locatie.

Nog vragen

mailadres: an.vandeplas@iok.be

Tel. secretariaat IKRO = 014 - 56 27 88