Naar inhoud

Contact

DIFTAR

T 0800 97 687
e-mail

Turnhout - betalingsuitnodiging

Via een betalingsuitnodiging wordt aan jou gevraagd om een voorschot te storten. Met dit voorschot worden de maandelijkse kosten, ophaalbeurten,... verrekend. Alle tarieven kan je ook op onze website terugvinden.

Bedrag van de eerste betalingsuitnodiging

  • De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 75 euro.
  • Voor een locatie met grote rolcontainers van 1.100 L bedraagt de eerste betalingsuitnodiging 260 euro.

Bedrag van de volgende betalingsuitnodiging

Zodra jouw DIFTAR-saldo onder een bepaald bedrag (drempelbedrag) komt, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd. Deze drempel bedraagt 10 euro, tenzij je over grote rolcontainers van 1.100 L beschikt. In dat geval is het drempelbedrag 45 euro.

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging is gebaseerd op jouw persoonlijk afvalverbruik. Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt:

  • jouw afvalverbruik van de afgelopen 3 maanden (*)
  • de maandelijkse kosten

Met deze gegevens wordt er dan een voorschot voor het volgende jaar berekend.
Indien jouw afvalproductie gelijk blijft, kom je dan ook hier 1 jaar mee toe.

Het maximale bedrag dat als voorschot gevraagd wordt is evenwel 75 euro (260 euro indien je over grote rolcontainers van 1.100 L beschikt). Dit maximale voorschot is niet voor toepassing voor bedrijven, scholen, semi-openbare gebouwen en verzamelpunten.

(*) indien jouw historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de volgende betalingsuitnodiging gebaseerd op het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging

 

Jouw persoonlijke DIFTAR- gegevens vind je terug op www.mijndiftar.be.
Heb je nog geen account? Registreer je vandaag, zo kan je jouw afvalverbruik en saldo raadplegen.