Naar inhoud

Contact

bedrijventerreinmanagement

Griet Goor

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 56 32 87
F 014 58 97 22
e-mail

Bewegwijzering

Een uniform systeem van bewegwijzerig naar en op een bedrijvenzone biedt verschillende voordelen:

- duidelijk en efficient informeren van de weggebuiker

- reguleren en sturen van de verkeersstromen

- het voorkomen van zoekgedrag

- een uniforme aanduiding

- het voorkomen van een wildgroei aan verwijzingen

In het verleden werd door IOK het masterplan ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) opgemaakt met als doestelling het verkeer vanaf de snelweg snel en efficient naar de verschillende bedrijvenzones rond het albertkanaal te leiden. Tegen medio 2015 zal dit masterplan in de praktijk zijn omgezet.

Aansluitend op deze bewegwijzering wordt er op verschillende bedrijvenzones op initiatief van de overheid of op verzoek van de gevestigde bedrijven een interne bewegwijzering voorzien. Ook deze projecten worden vanuit het bedrijventerreinmanagement opgevolgd en indien gewenst ondersteund.