Naar inhoud

Contact

bedrijventerreinmanagement

Griet Goor

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 56 32 87
F 014 58 97 22
e-mail

Collectieve inzameling afval

Door het gezamelijk inzamelen van afvalstoffen op een bedrijvenzone, kunnen betere inzameltarieven worden bekomen en kunnen trasportkosten worden beperkt. De milieulast van de afvalinzameling wordt verlaagt door afvaltransporten te bundelen. Door een collectieve inzameling van kleinere en dure fracties (vb. klein gevaarlijk afval (KGA)) kan voorkomen worden dat deze stromen bij het restafval belanden.

Een collectieve actie kan voor één of meerdere afvalstromen worden georganiseerd.

Er werden reeds initiatieven genomen op de bedrijvenzone De Kluis te Hoogstraten, Wolfstee - Klein Gent te Herentals en Hoge Mauw te Arendonk. Een initiatief voor het collectief inzamelen van KGa wordt in 2015 opgestart door IOK.