Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Capuciene Bosschen 2 - 1. Algemene voorwaarden en verplichtingen

ALGEMENE VOORWAARDEN IOK

Je kan bij IOK een bouwgrond kopen indien je beantwoordt aan volgende voorwaarden :

 • Je bent 18 jaar.
 • Eigendomsvoorwaarde:
  1. Ofwel heb je geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen.
  2. Ofwel heb je wel een woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik of ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen. In dat geval kom je in aanmerking indien :
   • je maximum 35 jaar bent
   • je maximaal 8 jaar eigenaar, vruchtgebruiker of gerechtigde van de woning of bouwgrond bent
   • je je ertoe verbindt de woning of bouwgrond te verkopen binnen de 5 jaar

 

VOORRANGSREGELS EN VOLGORDE VAN TOEWIJZING

Voorrang wordt verleend aan

 1. Inwoners  of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten zonder eigendom
 2. Inwoners  of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar minder dan 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten zonder eigendom
 3. Inwoners  of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten met eigendom
 4. Inwoners  of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar minder dan 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten met eigendom
 5. Niet-inwoners van Hoogstraten zonder eigendom
 6. Niet-inwoners van Hoogstraten met eigendom

Voor elke voorafgaande categorie wordt door loting, beurtelings 60% van de kavels toegewezen aan personen met kinderen en 40% aan personen zonder kinderen.

 

VERPLICHTINGEN

Als je bij IOK een bouwgrond koopt, moet je volgende verplichtingen naleven :

 • Starten met de bouw van een woning binnen de 4 jaar na de aankoop.
 • De woning bewonen binnen de 5 jaar na de aankoop.
 • De woning gedurende 10 jaar blijven bewonen.

Uiteraard heb je wel vrije keuze van aannemer en architect!