Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Dennenstraat - 4. Verkoopprocedure

Indien je bent geïnteresseerd in een bouwgrond in deze verkaveling en je voldoet aan de voorwaarden, neem dan gerust contact op met IOK voor een afspraak.

We overlopen dan samen de informatiebrochure en maken tijd voor eventuele vragen.

De verkoop van onze bouwgronden verloopt in 2 stappen:

1. INSCHRIJVING

Kandidaat-kopers kunnen zich doorlopend inschrijven op de Dienst Projectontwikkeling van IOK te Geel, Antwerpseweg 1, tijdens de kantooruren, na telefonische afspraak op het nummer 014 56 27 44.

Gelieve ervoor te zorgen dat je bij de inschrijving de nodige documenten kan voorleggen.  Welke deze precies zijn, kan je terug vinden onder de rubriek "5. Voor te leggen documenten".

2. VERKOOP

Indien er zich kandidaten-kopers aandienen, zal er een nieuwe verkoopavond georganiseerd worden.

Bij een verkoopavond, dien je als kandidaat-koper persoonlijk aanwezig te zijn of je te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.

LOTING

De verkoop van de beschikbare kavels gebeurt door loting waardoor het tijdstip waarop je je hebt ingeschreven dus geen rol speelt.

De kandidaat-kopers worden ingedeeld in groepen zoals bepaald door de voorwaarden van IOK en toewijzingsvoorwaarden vooropgesteld door de stad Geel.

 Deze groepen zijn als volgt:

  1. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel zonder eigendom
  2. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel tot 35 jaar met eigendom
  3. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel ouder dan 35 jaar met eigendom
  4. Niet-inwoners van Geel zonder eigendom
  5. Niet-inwoners van Geel tot 35 jaar met eigendom
  6. Niet-inwoners van Geel ouder dan 35 jaar met eigendom

Inwoners of gewezen inwoners zijn kandidaten waarvan minstens één lid van het huisgezin de laatste 6 jaar 3 jaar in Geel heeft gewoond op datum van inschrijving of kandidaten waarvan minstens één lid van het huisgezin ooit 15 jaar in Geel woonachtig is geweest. 

 Voor deze groepen gebeurt de toewijzing van de beschikbare kavels door loting waarbij groep 1 als eerste aan bod komt. De namen van de aanwezigen uit groep 1 worden in de urne gedaan. Daarna gebeurt de loting die iedereen in de zaal kan volgen. De naam die eerst uit de urne komt, mag kiezen uit alle beschikbare kavels. De 2de naam mag kiezen uit de resterende kavels, enz.

Daarna is groep 2 aan de beurt enz.

Zodra alle beschikbare kavels verkocht zijn of alle kandidaten aan bod zijn gekomen, worden de officiële documenten ondertekend.

BELOFTE TOT AANKOOP

Tijdens de verkoopavond teken je als kandidaat-koper de “belofte tot aankoop” van je aangekocht lot. Vanaf die datum heb je 1 maand de tijd om je voorschot te betalen. Van zodra IOK je voorschot ontvangt, wordt je dossier overgemaakt aan de notaris zodat de verkoopakte kan worden voorbereid. De tijdspanne tussen het tekenen van de “belofte tot aankoop” en het verlijden van de verkoopakte, is standaard 4 maanden.