Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Dennenstraat - 1. Algemene voorwaarden en verplichtingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kan bij IOK een bouwgrond kopen indien je beantwoordt aan volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar.
 • Eigendomsvoorwaarde:
  1. Ofwel heb je geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen.
  2. Ofwel heb je wel een woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik of ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen. In dat geval kom je in aanmerking indien je je ertoe verbindt de woning of bouwgrond te verkopen binnen de 5 jaar.

VOORRANGSREGELS EN VOLGORDE VAN TOEWIJZING

Voorrang wordt verleend als volgt:

 1. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel zonder eigendom
 2. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel tot 35 jaar met eigendom
 3. Inwoners  of gewezen inwoners van Geel ouder dan 35 jaar met eigendom
 4. Niet-inwoners van Geel zonder eigendom
 5. Niet-inwoners van Geel tot 35 jaar met eigendom
 6. Niet-inwoners van Geel ouder dan 35 jaar met eigendom

Inwoners of gewezen inwoners zijn kandidaten waarvan minstens één lid van het huisgezin de laatste 6 jaar 3 jaar in Geel heeft gewoond op datum van inschrijving of kandidaten waarvan minstens één lid van het huisgezin ooit 15 jaar in Geel woonachtig is geweest. 

VERPLICHTINGEN

Als je bij IOK een bouwgrond koopt, moet je volgende verplichtingen naleven:

 • Starten met de bouw van een woning binnen de 4 jaar na de aankoop.
 • De woning bewonen binnen de 5 jaar na de aankoop.
 • De woning gedurende 10 jaar blijven bewonen.

Uiteraard heb je wel vrije keuze van aannemer en architect!