Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Dongenblok - 1. Algemene voorwaarden en verplichtingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kan bij IOK een bouwgrond kopen indien je beantwoordt aan volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar.
 • Eigendomsvoorwaarde:
  1. Ofwel heb je geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen.
  2. Ofwel heb je wel een woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik of ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen. In dat geval kom je in aanmerking indien:
   • je maximum 50 jaar bent
   • je maximum 8 jaar eigenaar bent
   • je je ertoe verbindt de eigendom te verkopen binnen de 5 jaar

VOORRANGSREGELS EN VOLGORDE VAN TOEWIJZING

Naast de voorwaarden die IOK oplegt, zal er voorrang verleend worden aan inwoners van de gemeente Laakdal. Bijgevolg is de voorrangsregeling als volgt:

 1. Inwoners of gewezen inwoners van de gemeente Laakdal zonder eigendom
  • 1.1 met kinderen ten laste
  • 1.2 zonder kinderen ten laste
 2. Inwoners of gewezen inwoners van de gemeente Laakdal met eigendom
  • 2.1 met kinderen ten laste
  • 2.2 zonder kinderen ten laste
 3. Niet-inwoners van de gemeente Laakdal zonder eigendom
  • 3.1 met kinderen ten laste
  • 3.2 zonder kinderen ten laste
 4. Niet-inwoners van de gemeente Laakdal met eigendom
  • 4.1 met kinderen ten laste
  • 4.2 zonder kinderen ten laste

Inwoners of gewezen inwoners zijn personen die de laatste 20 jaar gedurende 5 jaar in de gemeente Laakdal hebben gewoond.

VERPLICHTINGEN

Als je bij IOK een bouwgrond koopt, moet je volgende verplichtingen naleven:

 • Starten met de bouw van een woning binnen de 4 jaar na de aankoop.
 • De woning bewonen binnen de 5 jaar na de aankoop.
 • De woning gedurende 10 jaar blijven bewonen.

Uiteraard heb je wel vrije keuze van aannemer en architect!