Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Dongenblok - 2. Loten en prijzen

In onderstaande tabel zijn 2 verkoopprijzen opgenomen:

  1. Vrije marktwaarde: dit is de prijs die je voor hetzelfde perceel zou betalen op de vrije markt
  2. Verkoopprijs IOK: de verkoopprijs die IOK effectief vraagt en die 20% onder de marktwaarde ligt (= waarde rekening houdend met de opgelegde verplichtingen)

Korting (%): de effectieve korting die je op het desbetreffende perceel geniet.

Boete: indien je niet aan de verplichting zou kunnen voldoen om gedurende 10 jaar zelf de opgerichte woning te bewonen, zal het verschil tussen deze vrije marktwaarde en de IOK-verkoopprijs worden aangerekend als boete, m.a.w. het voordeel dat je doet door nu bij IOK te kopen, valt dan weg. De boete wordt per jaar effectieve bewoning met 10% van het aanvankelijke boetebedrag verminderd.

Lot Bouwtype Opp. (m²) Vrije marktwaarde Verkoopprijs IOK Boete Korting
4 Half open 284 € 75.724 € 60.579 € 15.145 20%
5 Gesloten 203 € 64.717 € 51.774 € 12.943 20%
6 Half open 288 € 76.791 € 61.433 € 15.358 20%
10 Gekoppeld 240 € 76.513 € 61.210 € 15.303 20%
11 Gekoppeld 240 € 76.513 € 61.210 € 15.303 20%
12 Half open 314 € 81.903 € 65.522 € 16.381 20%

Bij de IOK-verkoopprijs dien je nog notaris- en registratiekosten te betalen. Deze kosten kan je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules.

De verkoopprijzen per lot dienen verhoogd te worden met:

  • opmetingskost: € 750 excl. BTW 
  • aandeel in de kost van de verkavelingsakte: € 400 incl. BTW