Naar inhoud

Contact

Wonen in de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 57 10 33
F 014 58 97 22
e-mail

Dongenblok - 4. Verkoopprocedure

De verkoop van onze bouwgronden verloopt in 2 stappen:

1. INSCHRIJVING

Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven van maandag 18 mei 2020 t.e.m. vrijdag 29 mei 2020 op de Dienst Projectontwikkeling van IOK te Geel, Antwerpseweg 1, tijdens de kantooruren, na telefonische afspraak op het nummer 014 57 98 80. Er wordt ook een inschrijvingsavond georganiseerd in het gemeentehuis van Laakdal, die zal doorgaan op maandag 25 mei 2020 van 18u30 tot 20u00. Hiervoor hoef je van tevoren geen afspraak te maken.

Gelieve ervoor te zorgen dat je bij de inschrijving de nodige documenten kan voorleggen.  Welke deze precies zijn, kan je terug vinden onder de rubriek "5. Voor te leggen documenten".

2. VERKOOP

De verkoopavond (met loting) zal doorgaan op maandag 15 juni 2020 om 18u30 in het gemeentehuis van Laakdal. 

Als kandidaat-koper dien je persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de verkoop of je te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde

LOTING

De verkoop van de beschikbare kavels gebeurt door loting waardoor het tijdstip waarop je je hebt ingeschreven dus geen rol speelt.

De kandidaat-kopers worden ingedeeld in groepen zoals bepaald door de voorwaarden van IOK en toewijzingsvoorwaarden vooropgesteld door de gemeente Laakdal.

Deze groepen zijn als volgt:

 1. Inwoners of gewezen inwoners van de gemeente Laakdal zonder eigendom
  • 1.1 met kinderen ten laste
  • 1.2 zonder kinderen ten laste
 2. Inwoners of gewezen inwoners van de gemeente Laakdal met eigendom
  • 2.1 met kinderen ten laste
  • 2.2 zonder kinderen ten laste
 3. Niet-inwoners van de gemeente Laakdal zonder eigendom
  • 3.1 met kinderen ten laste
  • 3.2 zonder kinderen ten laste
 4. Niet-inwoners van de gemeente Laakdal met eigendom
  • 4.1 met kinderen ten laste
  • 4.2 zonder kinderen ten laste

Inwoners of gewezen inwoners zijn personen die de laatste 20 jaar gedurende 5 jaar in de gemeente Laakdal hebben gewoond.

Voor alle groepen gebeurt de volgorde van toewijzing door loting.

Eerst wordt de inschrijvingslijst van groep 1 overlopen, waarbij eerst de kandidaten uit de subgroep 1.1 aan bod komen. De namen van de aanwezigen worden in de urne gedaan. Daarna gebeurt de loting die iedereen in de zaal kan volgen. De naam die eerst uit de urne komt mag kiezen uit alle beschikbare percelen. De 2de naam mag kiezen uit de resterende percelen, enz. Diegene die uitgeloot wordt, dient onmiddellijk het perceel van zijn keuze aan te duiden, maar zal nog geen documenten ondertekenen. Als iedereen van groep 1 aan de beurt is geweest (dus ook de kandidaten uit subgroep 1.2), wordt gestart met groep 2 volgens dezelfde procedure, nadien groep 3, enz.

Zodra alle beschikbare kavels verkocht zijn of alle kandidaten aan bod zijn gekomen, worden de officiële documenten ondertekend.

BELOFTE TOT AANKOOP

Tijdens de verkoopavond teken je als kandidaat-koper de “belofte tot aankoop” van je aangekocht lot. Vanaf die datum heb je 1 maand de tijd om je voorschot te betalen. Van zodra IOK je voorschot ontvangt, wordt je dossier overgemaakt aan de notaris zodat de verkoopakte kan worden voorbereid. De tijdspanne tussen het tekenen van de “belofte tot aankoop” en het verlijden van de verkoopakte, is standaard 4 maanden.