Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Natte grond

haag

Advies voor een korte smalle haag op natte grond

geschoren haag

3 planten per meter

gewone soorten

haagbeuk, meidoorn

mengsoorten

zomereik, spork, wilde lijsterbes

tip 1

Op echt verzopen, natte grond zijn teleurstellingen waarschijnlijk. Vermijd hier beuk. Zwarte els is een soort die hier goed gedijt, maar het is vrijwel onmogelijk om een elzenhaag smaller dan 0,5 m te houden.

tip 2

In een erg smalle haag is de meerwaarde van het bijmengen van bloeiende soorten als spork en wilde lijsterbes niet zo groot: als je ze zo kort scheert, bloeien ze amper of niet. Zet in dat geval beter een solitaire struik van spork, meidoorn, hazelaar of wilde lijsterbes op een plaats in de tuin waar die kan uitgroeien en uitbundig bloeien.