Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Normale grond

normale grond

Advies voor een lange smalle haag op normale grond

geschoren haag 3 planten per meter
gewone soorten haagbeuk, beuk, meidoorn
mengsoorten zomereik, spork, wilde lijsterbes, hulst
tip 1 Wissel beuk en haagbeuk onregelmatig af voor een sobere kleurschakering in het voorjaar. Meidoorn kan je bijmengen meer naar achter in de tuin, waar de doornen geen problemen geven. Hulst geeft een groene toets in de winter, maar groeit wel trager de eerste jaren.
tip 2 Benut elke plaats waar je wat breder kan gaan, om de haag te laten golven. Daardoor lijkt een lange smalle tuin veel natuurlijker en ook breder.
tip 3 In een erg smalle haag is de meerwaarde van het bijmengen van bloeiende soorten als spork, wilde lijsterbes en gewone vlier niet zo groot, als je ze zo kort scheert, bloeien ze amper of niet. Zet in dat geval beter een solitaire struik van spork, meidoorn, hazelaar of wilde lijsterbes op een plaats in de tuin waar die kan uitgroeien en uitbundig bloeien.
tip 4 Moet je haag niet echt visueel iets afschermen, bedenk dat je bessenstruiken (zwarte of rode bes) en ook laagstam peren of appelen kan leiden aan draden en ook smal houden. Op een zonbeschenen plaats, bv. tussen de moestuin en de siertuin of tegen een muur op het zuiden is dit leifruit een echte aanrader.
tip 5 Meidoorn is een dankbare soort, die je erg strak en smal kan scheren en die een mooi vertakt patroon heeft. Het blad verteert zeer goed. Bedenk wel dat er dorens aanzitten, dat is goed voor vogels, maar niet voor fietsbanden en voetballen. Reserveer daarom meidoorn voor delen van je haag die door een border afgeschermd zijn van paden en gazons of die in een uithoek van de tuin groeien.