Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Normale grond

normale grond

Advies voor een lange brede haag op normale grond

geschoren haag 3 planten per meter
gewone soortenhaagbeuk, beuk, meidoorn
mengsoortenzomereik, spork, wilde lijsterbes, hulst, hazelaar, gewone vlier, (sleedoorn)
tip 1Wissel beuk en haagbeuk onregelmatig af voor een sobere kleurschakering in het voorjaar. Meidoorn kan je bijmengen meer naar achter in de tuin, waar de doornen geen problemen geven. Hulst geeft een groene toets in de winter, maar groeit wel trager de eerste jaren.
tip 2Meng bloeiende soorten onregelmatig bij. Laat een haag van zo'n meter breedte een zomer uitgroeien. Het daaropvolgende jaar bloeien de struiken op tweejarig hout. Dat tweede jaar na de bloei kan je de haag dan terugsnoeien tot de juiste breedte.
tip 3Moet je haag niet echt visueel iets afschermen, bedenk dat je bessenstruiken (zwarte of rode bes) en ook laagstam peren of appelen kan leiden aan draden en ook smal houden. Op een zonbeschenen plaats, bv. tussen de moestuin en de siertuin of tegen een muur op het zuiden is dit leifruit een echte aanrader.
tip 4Meidoorn is een dankbare soort, die je erg strak en smal kan scheren en die een mooi vertakt patroon heeft. Bovendien mengt deze soort makkelijk met haagbeuk en beuk. Het blad verteert zeer goed. Bedenk wel dat er dorens aanzitten, dat is goed voor vogels, maar niet voor fietsbanden en voetballen. Reserveer daarom meidoorn voor delen van je haag die door een border afgeschermd zijn van paden en gazons of die in een uithoek van de tuin groeien.
tip 5De bedenkingen voor meidoorn gelden nog meer voor sleedoorn, die zo mogelijk nog steviger doornen heeft, maar wel een prachtige en vroege bloei.