Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Praktische tips alvorens te bestellen

Gelderse roos

1. Meet de beschikbare ruimte op vooraleer je bestelt.

Bedenk dat beplantingen “overlopen”, d.w.z. de haag of houtkant wordt breder dan alleen de (buitenste) plantrij, doordat de struiken en bomen ook fors in de breedte groeien.

2. Plant niet te veel stuks plantsoen.

Geef elke individuele struik de ruimte om uit te groeien. Het duurt echt niet veel langer voor de haag of houtkant dicht is. Het resultaat zal beter zijn en langer blijven bestaan. Plant je toch meer, dan zal je na een aantal jaar moeten dunnen.

3. Kijk heel goed naar houtkanten, bosjes of bossen in de buurt van de te beplanten locatie.

De bodemeigenschappen weerspiegelen zich in de soorten die je ziet. 
Zit je vlakbij een beek en staan in de buurt vooral elzenkanten?
Op een zandduin met alleen maar dennen, let je op de inheemse soorten die vanzelf in de omliggende bossen groeien: vb. lijsterbes, spork, zomereik en berk (dus niet Amerikaanse vogelkers of krentenboompje of Amerikaanse eik, die zijn niet inheems). - Ligt je tuin in een oud landbouwgebied met houtkanten van zomereik, dicht bij de dorpskern of aan een oud boerderijgehucht?

4. Plant niet te veel soorten. Hou het sober!

De Kempen zijn van nature arm en het aantal soorten is beperkt. Alle mogelijke soorten bijeenproppen in een aanplanting of een tuin leidt tot een slecht, niet authentiek resultaat! Vermijd wel aanplantingen van één soort, bijvoorbeeld lange hagen met enkel beuk of haagbeuk.

Met vragen kan je ook altijd terecht bij Behaag.Onze.Kempen@iok.be.