Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Doelstellingen Behaag onze Kempen

Behaag onze kempen

Behaag Onze Kempen werd in 1995 opgericht n.a.v. het tweede Europees Jaar voor het Natuurbehoud. Het thema was ‘Natuur buiten de reservaten’. Behaag Onze Kempen is zowel voor de natuur binnen als buiten de reservaten een schitterende actie. Even de voordelen op een rijtje :

  • Sensibilisering : We slagen er elk jaar weer in mensen bewust te maken van de voordelen van inheemse beplanting en een ecologische tuin voor mens, natuur en milieu. Dat is voor ons de hoofddoelstelling.
  • Ecologische opwaardering van de natuur buiten de reservaten. Door de verkoop van streekeigen bosplantsoen, kleinfruit en fruitbomen brengen we natuur dichter bij de mensen. We hopen dat zo de natuurbeleving en het respect voor de natuur groeien. Ook voor de natuur heeft dit natuurlijk zijn voordeel. 40% van de ruimte binnen de bebouwde kom bestaat uit tuintjes. Als we die ruimte optimaal benutten voor natuur is dat een grote meerwaarde voor plant en dier. Jouw tuin of perceel wordt een leefplaats voor heel wat diersoorten. En daar blijft het niet bij: door hun bloesems en bessen zijn de aangeboden soorten heel decoratief. Bovendien leggen ze de brug tussen je tuin(tje) en het omringende weidse landschap. Ook in het buitengebied slaagden we erin landbouwers en KMO’s of industrie aan te sporen houtkanten, bomenrijen of fruitboomgaarden aan te planten.
  • Aankoop van natuurgebieden : we verkopen het plantgoed aan de ‘marktprijs’ waardoor we per plantje een beetje winst maken. Dankzij de inzet van 10-tallen vrijwilligers en de samenwerking met de gemeentebesturen en IOK kunnen we de kosten ook beperken. De winst verdelen we onder de Kempense reservatenfondsen van Natuurpunt. Zo konden de voorbije 15-tal jaren al 10-tallen hectaren worden aangekocht door Natuurpunt, dankzij de actie Behaag Onze Kempen.
  • Natuur- en milieubeleid van gemeentebesturen : Door de samenwerking tussen gemeentebesturen en natuurverenigingen komt een interessante dialoog op gang tussen beiden en worden gemeentebesturen aangezet om hun bevolking te sensibiliseren, subsidiereglementen in te voeren voor de aanplant van inheemse bomen en struiken en om in hun ‘aanplantings- en onderhoudspolitiek’ ook enkele principes van de ecologische tuin toe te passen.