Naar inhoud

Contact

scholen

T 014 58 09 91
e-mail

Lessen energie

windmolens

In de leerplannen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs zitten milieugerelateerde onderwerpen zoals water, energie of klimaat. Heel wat van deze onderwerpen vragen opzoekingswerk of een zekere deskundigheid. Ben je op zoek naar deskundigen om deze lessen te geven?

De lessen worden gegeven per klas of, indien een leerjaar is gesplitst in meerdere klassen, per parallelklas. Om kwaliteit te kunnen garanderen wordt het samen zetten van klassen niet toegelaten.

De lessen worden vastgelegd aan het begin van elk schooljaar. Later op het schooljaar is het niet meer mogelijk om lessen aan te vragen. IOK biedt volgende lessen energie aan:

Een dag vol energie (tweede graad) - 75 minuten

Aan de hand van een verhaal leren de leerlingen dat we voor bijna al onze handelingen energie nodig hebben. Ze leren dat er verschillende vormen van energie bestaan. De leerlingen bekijken aan de hand van concrete voorbeelden, hoe we minder energie kunnen gebruiken door ons gedrag aan te passen en door energiezuinige toestellen te gebruiken.

Duurzaam gebruik van energie (derde graad) - 100 minuten

De leerlingen leren het begrip energie kennen. Ze onderscheiden de verschillende vormen van energie: fossiele energiebronnen, nucleaire energie, hernieuwbare energiebronnen zoals wind, waterkracht en zon. Ze begrijpen dat in de loop van de geschiedenis niet steeds dezelfde energiebronnen gebruikt werden. Ze krijgen een inzicht in de gevolgen van het gebruik van energiebronnen voor de mens en het leefmilieu. Ze zoeken naar manieren om zuiniger om te gaan met energie.