Naar inhoud

Contact

scholen

T 014 58 09 91
e-mail

Lessen klimaat

klimaat walrus

In de leerplannen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs zitten milieugerelateerde onderwerpen zoals water, energie of klimaat. Heel wat van deze onderwerpen vragen opzoekingswerk of een zekere deskundigheid. Ben je op zoek naar deskundigen om deze lessen te geven?

De lessen worden gegeven per klas of, indien een leerjaar is gesplitst in meerdere klassen, per parallelklas. Om kwaliteit te kunnen garanderen wordt het samen zetten van klassen niet toegestaan.

De lessen worden vastgelegd aan het begin van elk schooljaar. Later op het schooljaar is het niet meer mogelijk om lessen aan te vragen. IOK biedt volgende lessen klimaat aan:

Opwarming van de aarde: wat en hoe dit tegen gaan (tweede graad) - 75 minuten

Aan de hand van het boek 'De Aarde heeft het te warm...' van Katrien Van Liempt wordt stilgestaan bij de gevolgen van de opwarming van de aarde. De leerlingen zoeken naar manieren om dit tegen te gaan door minder energie of energie op een andere manier te gebruiken.

Klimaat en klimaatverandeirng (derde graad) - 100 minuten

De leerlingen leren de begrippen atmosfeer en (natuurlijk) broeikaseffect kennen. Ze begrijpen het verschil tussen weer en klimaat en leren dat er op aarde verschillende klimaatzones zijn. Ze krijgen een inzicht in hoe de mens het klimaat kan beïnvloeden en begrijpen de gevolgen van de opwarming van onze aarde. We gaan op zoek naar tips om de opwarming van de aarde tegen gaan.