Naar inhoud

Contact

scholen

T 014 58 09 91
e-mail

Lessen water

Hidrodoe

In de leerplannen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs zitten milieugerelateerde onderwerpen zoals water, energie of klimaat. Heel wat van deze onderwerpen vragen opzoekingswerk of een zekere deskundigheid. Ben je op zoek naar deskundigen om deze lessen te geven?

De lessen worden gegeven per klas of, indien een leerjaar is gesplitst in meerdere klassen, per parallelklas. Om kwaliteit te kunnen garanderen wordt het samen zetten van klassen niet toegestaan.

De lessen worden vastgelegd aan het begin van elk schooljaar. Later op het schooljaar is het niet meer mogelijk om lessen aan te vragen.

Rond het thema WATER biedt IOK voorbereidingslessen aan die kunnen worden gekoppeld aan een bezoek 'Hidrodoe'. Zie ook www.hidrodoe.be.  Het is eveneens mogelijk om lessen aan te vragen zonder dat er een bezoek aan Hidrodoe plaatsvindt.

Plan je volgend schooljaar een bezoek aan Hidrodoe, dan kan je dit kaderen in één bepaald milieuaspect rond WATER. Hidrodoe ontwikkelde in samenwerking met IOK voor de tweede en derde graad van het basisonderwijs 4 modules rond water en MILIEU. Elke module bestaat uit een voorbereidende les in de klas en een bezoek aan Hidrodoe in functie van de gekozen module. (bezoek aan Hidrodoe wordt warm aanbevolen, maar enkel de voorbereidende les is ook mogelijk) De modules die worden aangeboden zijn:

Les ‘Waterverbruik (tweede en derde graad) – duur 50 minuten

 De leerlingen leren op een speelse manier hoeveel water ze verbruiken in hun dagelijkse leven en hoe ze dit waterverbruik naar beneden kunnen halen. Aan de hand van een demonstratie wordt ook getoond hoe kostbaar water is.

Les ‘Drinkwaterproductie’ (tweede en derde graad) – duur 50 minuten

De leerlingen leren op een speelse manier hoe drinkwater wordt geproduceerd en wordt vervoerd tot het bij hen thuis uit de kraan loopt. Ze leren ook waar op aarde overal water voorkomt en in welke vormen.

Les ‘Watervervuiling’ (derde graad) – duur 50 minuten

De leerlingen leren op een speelse manier hoe water vuil wordt en waarom dat een probleem is. Er wordt bekeken hoe vuil water kan verzameld en gezuiverd worden.

Les ‘Waterproblematiek in de wereld’ (tweede graad) – duur 50 minuten

De leerlingen maken kennis met een aantal plaatsen op aarde waar er zich een probleem stelt met water. In groepjes gaan ze elk voor één locatie dit probleem verder bekijken. Ze leggen het probleem uit aan de rest van de klas door een leerlied of een waterdans te maken en dit voor te brengen.

Les ‘Waterproblematiek in de wereld (derde graad) – duur 75 minuten (50 minuten indien Hidrodoebezoek en nabeschouwing)

De leerlingen nemen deel aan een congres over waterproblematieken in de wereld. Ze worden onderverdeeld in groepjes en gaan elk onderzoeken wat er mis is op deze locatie. Dit doen ze op een computer aan de hand van exe-bestanden met teksten, foto’s filmpjes, … Ze maken een poster waarop ze proberen om het probleem duidelijk te maken door middel van woorden, foto’s, tekeningen, … Aan het eind van de les stellen ze hun poster voor aan de rest  van de klas.

Les ‘Nabeschouwing waterproblematiek in de wereld’ (tweede en derde graad) – duur 50 minuten à enkel nabeschouwing wanneer klas naar Hidrodoe gaat

De verschillende problematieken worden aan de hand van een touwtjesspel aan elkaar gekoppeld om zo tot een synthese te komen. Bij de derde graad worden de posters aan het begin van de les voorgesteld zodat men de volledige 50 minuten van de eerste les kan gebruiken om de posters te maken.

Praktisch

De lessen starten vanuit een verhaal met Spetter, de Hidrodoe held. Dat verhaal, inclusief de sensibiliserende boodschap, de thematiek, een op maat thema zoektocht én het fun aspect, wordt met de leerlingen terug opgenomen bij het bezoek aan Hidrodoe.
Een koppeling van de les in de klas mét een bezoek aan Hidrodoe is een meerwaarde voor je leerlingen en dus warm aanbevolen!
Reserveer een bezoek aan Hidrodoe daarom bij voorkeur niet te ver na de voorbereidende les. Reserveren kan via het nummer 014 44 26 44 of via info@hidrodoe.be. Meer info over een bezoek aan Hidrodoe kan je hier vinden.