Naar inhoud

Contact

DIFTAR

T 0800 97 687
e-mail

Zal mijn buur zijn afval niet in mijn container dumpen?

Eén van de eerste bedenkingen die mensen maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buurman of een passant zijn afval in hun container zal dumpen.
 
In de praktijk blijkt gelukkig dat het probleem van 'sluikstorten' in de containers minimaal is. Daarom werden in de gemeente Mol, waar DIFTAR reeds werd ingevoerd in 1998 in de eerste plaats containers geleverd zonder slot. Mocht er zich ergens toch een probleem voordoen, waarbij in een container afval terecht komt dat niet afkomstig is van de gebruiker van de container, dan kan er tegen betaling alsnog een slot geplaatst worden.