Naar inhoud

Contact

DIFTAR

T 0800 97 687
e-mail

Zal DIFTAR leiden tot meer sluikstorten?

We kunnen uit de ervaringen van verschillende gemeenten besluiten dat de toepassing van DIFTAR geen aanleiding geeft tot een sterke stijging van het aantal gevallen van sluikstorten. Het fenomeen sluikstorten bestaat nu reeds en zal ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. Het komt er dus op aan om een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek te blijven voeren.