Naar inhoud

Contact

studiedienst

Antwerpseweg 1
2440 GEEL


T 014 57 10 36
e-mail

Streekplatform Kempen

logo

Op 11 april 2016 werd het nieuwe samenwerkingsverband ‘vzw Streekplatform Kempen’ opgericht, dit in opvolging van RESOC Kempen. Met het Streekplatform Kempen verbinden de 29 Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en andere regionale stakeholders zich in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt.

Het Streekplatform Kempen tekende in op de ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid Vlaanderen’ en verkreeg goedkeuring voor haar projectplan.IOK is partner in het project van het Streekplatform Kempen dat loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2019.

Het Streekplatform werkt op de 5 speerpunten van het Streekpact Kempen:

  • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
  • Leren en werken
  • Welzijn en zorg
  • Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
  • Groene en duurzame Kempen

Voor elk van de 5 actiedomeinen zijn trekkers aangeduid en is een governance op maat ontwikkeld. IOK is trekker van de pijler ‘groene en duurzame Kempen’ (in samenwerking met vzw Rurant) en de pijler ‘ruimte om te ondernemen en mobiliteit’ (in samenwerking met provincie Antwerpen).

De acties onder ‘groene en duurzame Kempen’ worden gecoördineerd door het duurzaamheidsteam van IOK en kaderen binnen het streekproject Kempen2020. De studiedienst neemt de coördinatie van de pijler ‘Ruimte om te ondernemen en mobiliteit’ op.

Welke acties worden opgenomen vanuit het Streekplatform Kempen vind je terug op www.streekplatformkempen.be